ป้องกันสภาวะซึมเศร้า คงสมรรถนะทางกาย จิตและสมองของผู้สูงอายุ รุ่นที่ 2 Module1 กลุ่ม 3 โรคไม่ติดต่อ NCDs

วันที่ 5  มีนาคม 2564 นายศราวุธ ไชยชโย ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอลานกระบือ มอบหมายให้นายณัฐพงศ์ แก้วทุ่ง ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย และนางสาวมานัส เพชรรัตน์ ตำแหน่ง บรรณารักษ์ เข้าร่วมประชุมโครงการสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร กศน.แบบ online หลักสูตรการจัดกิจกรรม กศน. ป้องกันสภาวะซึมเศร้า คงสมรรถนะทางกาย จิตและสมองของผู้สูงอายุ รุ่นที่ 2  Module1 กลุ่ม 3 โรคไม่ติดต่อ NCDs โดยมีนายพีระพงษ์ รุ่งเรืองศิลป์ รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดมหาสารคาม รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมประชุมฯ 

เผยแพร่เมื่อ 5 มีนาคม 2564 1 461


โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์ชาติไทยและหน้าที่พลเมือง

วันที่ 4  มีนาคม 2564  กศน.อำเภอลานกระบือ จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์ชาติไทยและหน้าที่พลเมือง  ณ เทศบาลลานกระบือ อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 57 คน

เผยแพร่เมื่อ 4 มีนาคม 2564 1 264


ร่วมประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564

วันพฤหัสบดี ที่ 4 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 น นายศราวุธ ไชยชโย ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอลานกระบือ พร้อมด้วยนายณัฐพงศ์  แก้วทุ่ง ครูผู้ช่วย  เข้าร่วมประชุมประจำเดือนผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการพนักงานราชการ และบุคลากรในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชรครั้งที่ 2/2564 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร โดยมีนายพีระพงษ์ รุ่งเรืองศิลป์ รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดมหาสารคาม รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร  เป็นประธาน

เผยแพร่เมื่อ 4 มีนาคม 2564 2 354


ผู้ตรวจราชการ ศธ.นายทวีศักดิ์ เที่ยงธรรม ลงพื้นที่ กศน.อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร

วันที่ 2 มีนาคม 2564 กศน.อำเภอลานกระบือ นำโดยนายศราวุธ  ไชยชโย ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอลานกระบือ พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมต้อนรับ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ นายทวีศักดิ์ เที่ยงธรรม ณ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอไทรงาม 

เผยแพร่เมื่อ 3 มีนาคม 2564 0 357


มีต่อ

Facebook Twitter Google Plus LINE Linkedin

ค้นหาข้อมูลใน ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอลานกระบือ

นายศราวุธ ไชยชโย

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอลานกระบือ