กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ "รถโมบายเคลื่อนที่/ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด"

วันที่ 13  กุมภาพันธ์ 2566 กศน.อำเภอลานกระบือ โดยนายกำจร  หัดไทย ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอพรานกระต่าย รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอลานกระบือ มอบหมายให้นายณัฐพงศ์  แก้วทุ่ง ตำแหน่ง ครู พร้อมด้วยคณะครูและบรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอลานกระบือ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ รถโมบายเคลื่อนที่/ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด ณ บริเวณหน้าห้องสมุดประชาชนอำเภอลานกระบือ โดยมีกิจกรรม 1.กิจกรรมส่งเสริมการอ่านรถโมบาย  2.กิจกรรมประดิษฐ์หนังสือเล่มเล็ก 3. กิจกรรม ประดิษฐ์การ์ดวันเลนไทน์ 4.กิจกรรม ตุ๊กตาการบูร และ 5.กิจกรรมฝึกอ่านบทกลอน

เผยแพร่เมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2566 0 1,312


ปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565  กศน.อำเภอลานกระบือ ดำเนินการจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565   ณ  ศาลาประชาคมอำเภอลานกระบือ  โดยมีนายกำจร หัดไทย ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอพรานกระต่าย รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอลานกระบือ เป็นประธานในพิธี   โดยคณะครู กศน.อำเภอลานกระบือ ได้ชี้แจงรูปแบบแนวทางการเรียน กศน. ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 การเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต และการร่วมกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถวางแผนการเรียนได้อย่างมีคุณภาพ

เผยแพร่เมื่อ 4 พฤศจิกายน 2565 0 2,082


รวมพลังไทย ขจัดยาเสพติด ลานกระบือ กำแพงเพชร JUST SAY NO

วันที่ 27 ตุลาคม 2565 นายกำจร หัดไทย ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอพรานกระต่าย รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอลานกระบือ มอบหมายให้นายณัฐพงศ์ แก้วทุ่ง ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย นำคณะครูและนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด " รวมพลังไทย ขจัดยาเสพติด ลานกระบือ กำแพงเพชร JUST SAY NO " โดยมีนายสมเกียรติ ชื่นอยู่ นายอำเภอลานกระบือ เป็นประธานในพิธี ณ ศาลาประชาคมอำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 1 มกราคม 2513 0 1,690


White Zone สถานศึกษา กศน.ปลอดสารเสพติด

วันที่ 27 ตุลาคม 2565 นายกำจร หัดไทย ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอพรานกระต่าย รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอลานกระบือ มอบหมายให้ นายณัฐพงศ์ แก้วทุ่ง ตำแหน่ง ครูผู้ช่วยพร้อมด้วยคณะครู บุคลากร และนักศึกษา กศน.อำเภอลานกระบือ ดำเนินการขับเคลื่อน โครงการ "White Zone สถานศึกษา กศน.ปลอดยาเสพติด" กศน.อำเภอลานกระบือ โดยมีการกล่าวคำปฏิญาณตน และมอบธง White zone ให้แก่ผู้แทนนักศึกษา พร้อมทั้งเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด

เผยแพร่เมื่อ 27 ตุลาคม 2565 0 1,686


มีต่อ

Facebook Twitter Google Plus LINE Linkedin

ค้นหาข้อมูลใน ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอลานกระบือ

นายกำจร หัดไทย

นายณัฐพงศ์ แก้วทุ่ง

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอลานกระบือ

 • ใหม่
  “เห็นภาพชัด ชี้นำสู่เป้าหมายคุณภาพ”

  “เห็นภาพชัด ชี้นำสู่เป้าหมายคุณภาพ”

  คลิก2
 • หนังสิอกิจกรรม

  หนังสิอกิจกรรม

  คลิก2
 • กิจกรรม

  กิจกรรม

  คลิก2
 • หนังสือเรียน

  หนังสือเรียน

  คลิก2