กศน.อำเภอลานกระบือ เข้าร่วมการจัดทำแผนการจัดกระบวนการเรียนรู้ กศน. หลักสูตรการศึกษานอกระบบระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551

 วันที่ 4- 5 พฤศจิกายน 2562  นายศราวุธ  ไชยชโย ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอลานกระบือ และณะครู กศน.อำเภอลานกระบือ เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากร เรื่อง การจัดทำแผนการจัดกระบวนการเรียนรู้ กศน. หลักสูตรการศึกษานอกระบบระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 โดยมี นางคนึงนิตย์ วันนิตย์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนา ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร โดยนางสาวหลิงฟ้า ขันติรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการฯ และได้รับความอนุเคราะห์วิทยากร นางสาวพจนีย์ สวัสดิ์รัตน์ ครูชำนาญการพิเศษ กศน.อำเภอเมืองกำแพงเพชร เป็นผู้บรรยายให้ความรู้พร้อมนำปฏิบัติในขั้นตอนต่าง ๆ ตามกำหนดการที่วางไว้เพื่อให้บุคลากรในสังกัดได้รับการพัฒนาและปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ ได้ตามวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทั้งต่อบุคลากรที่เข้ารับการอบรมและผู้รับบริการ

เผยแพร่เมื่อ 5 พฤศจิกายน 2562 0 79


พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2562

วันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ.2562 กศน.อำเภอลานกระบือ นำโดยนายศราวุธ ไชยชโย ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอลานกระบือ พร้อมด้วยบุคลากรและนักศึกษา เข้าร่วม  พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  โดยมีกิจกรรมดังนี้  1. กิจกรรมทำบุญตักบาตร 2. กิจกรรมพิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายบังคม 3. กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดบริเวณเส้นทาง และระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน 4. กิจกรรมจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ   โดยมีนายสุวิทย์ สันตติวงศ์ไชย นายอำเภอลานกระบือ เป็นประธาน ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 23 ตุลาคม 2562 0 71


จัดสอบ Online สะดวกรวดเร็ว รู้ผลคะแนนทันที wow wow wow

วันที่ 18 ตุลาคม 2562  กศน.อำเภอลานกระบือ นำโดยนายศราวุธ ไชยชโย ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอลานกระบือ ดำเนินการจัดสอบ Online สะดวกรวดเร็ว รู้ผลคะแนนทันที ณ กศน.อำเภอลานกระบือ

เผยแพร่เมื่อ 18 ตุลาคม 2562 0 86


กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ภายใต้โครงการอำเภอ(ยิ้ม)เคลื่อนที่ ประจำเดือน ตุลาคม 2562

วันที่ 17 ตุลาคม 2562 กศน.อำเภอลานกระบือ นำโดยนายศราวุธ ไชยชโย ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอลานกระบือ มอบหมายให้ บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอลานกระบือ และครู กศน.ตำบลหนองหลวง จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในงานอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ โดยมีกิจกรรมส่งเสริมการอ่านสร้างอาชีพ กิจกรรมแต้มสีภาพสวย บริการไอติมปั่นโบราณ และรับสมัครนักศึกษา ณ ม.6 บ้านใหม่สามัคคี ต.หนองหลวง อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 17 ตุลาคม 2562 0 73


มีต่อ

Facebook Twitter Google Plus LINE Linkedin

ค้นหาข้อมูลใน ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอลานกระบือ

นายศราวุธ ไชยชโย

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอลานกระบือ