ปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565  กศน.อำเภอลานกระบือ ดำเนินการจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565   ณ  ศาลาประชาคมอำเภอลานกระบือ  โดยมีนายกำจร หัดไทย ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอพรานกระต่าย รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอลานกระบือ เป็นประธานในพิธี   โดยคณะครู กศน.อำเภอลานกระบือ ได้ชี้แจงรูปแบบแนวทางการเรียน กศน. ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 การเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต และการร่วมกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถวางแผนการเรียนได้อย่างมีคุณภาพ

เผยแพร่เมื่อ 4 พฤศจิกายน 2565 0 49


รวมพลังไทย ขจัดยาเสพติด ลานกระบือ กำแพงเพชร JUST SAY NO

วันที่ 27 ตุลาคม 2565 นายกำจร หัดไทย ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอพรานกระต่าย รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอลานกระบือ มอบหมายให้นายณัฐพงศ์ แก้วทุ่ง ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย นำคณะครูและนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด " รวมพลังไทย ขจัดยาเสพติด ลานกระบือ กำแพงเพชร JUST SAY NO " โดยมีนายสมเกียรติ ชื่นอยู่ นายอำเภอลานกระบือ เป็นประธานในพิธี ณ ศาลาประชาคมอำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 1 มกราคม 2513 0 32


White Zone สถานศึกษา กศน.ปลอดสารเสพติด

วันที่ 27 ตุลาคม 2565 นายกำจร หัดไทย ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอพรานกระต่าย รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอลานกระบือ มอบหมายให้ นายณัฐพงศ์ แก้วทุ่ง ตำแหน่ง ครูผู้ช่วยพร้อมด้วยคณะครู บุคลากร และนักศึกษา กศน.อำเภอลานกระบือ ดำเนินการขับเคลื่อน โครงการ "White Zone สถานศึกษา กศน.ปลอดยาเสพติด" กศน.อำเภอลานกระบือ โดยมีการกล่าวคำปฏิญาณตน และมอบธง White zone ให้แก่ผู้แทนนักศึกษา พร้อมทั้งเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด

เผยแพร่เมื่อ 27 ตุลาคม 2565 0 43


จิตอาสาพัฒนาในวันสำคัญของชาติไทย

วันที่ 20 ตุลาคม 2565 นายกำจร หัดไทย ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอพรานกระต่าย รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอลานกระบือ มอบหมายให้ นางสาวใกล้รุ่ง พลกล้า ตำแหน่งครูอาสาฯ และบุคลากร กศน.อำเภอลานกระบือ เข้าร่วมกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาในวันสำคัญของชาติไทย” เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ที่ว่าการอำเภอลานกระบือ

เผยแพร่เมื่อ 1 มกราคม 2513 0 102


มีต่อ

Facebook Twitter Google Plus LINE Linkedin

ค้นหาข้อมูลใน ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอลานกระบือ

นายกำจร หัดไทย

นายณัฐพงศ์ แก้วทุ่ง

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอลานกระบือ

 • ใหม่
  “เห็นภาพชัด ชี้นำสู่เป้าหมายคุณภาพ”

  “เห็นภาพชัด ชี้นำสู่เป้าหมายคุณภาพ”

  คลิก2
 • หนังสิอกิจกรรม

  หนังสิอกิจกรรม

  คลิก2
 • กิจกรรม

  กิจกรรม

  คลิก2
 • หนังสือเรียน

  หนังสือเรียน

  คลิก2