ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 2/2565

วันที่ 9  พฤศจิกายน 2565  

ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอทรายทองวัฒนา

เผยแพร่เมื่อ 9 พฤศจิกายน 2565 0 1,961


โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรกศน.อำเภอทรายทองวัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงานตามมาตราฐานวิถีชีวิตใหม่

วันที่14-15 มีนาคม 2565 ศูนย์ไอซีที กศน.อำเภอทรายทองวัฒนา

เผยแพร่เมื่อ 15 มีนาคม 2565 0 2,312


โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร กศน.อำเภอทรายทองวัฒนา

กิจกรรมพัฒนาบุคลากร  วันที่ 3-4 กรกฎาคม 2564

ณ ศูนย์ ict ชุมชน  อำเภอทรายทองวัฒนา

เผยแพร่เมื่อ 3 กรกฎาคม 2564 0 3,291


มีต่อ

สำราจผู้พิการตำบลถาวรวัฒนา

สำรวจผู้พิการ 

ตำบลถาวรวัฒนา

เผยแพร่เมื่อ 15 มีนาคม 2565 0 2,849


สำรวจผู้พิการ

สำรวจผู้พิการ

ตำบลถาวรวัฒนา

เผยแพร่เมื่อ 15 มีนาคม 2565 0 3,000


สำรวจคนพิการ ต.ถาวรวัฒนา

สำรวจคนพิการ

ตำบลถาวรวัฒนา

เผยแพร่เมื่อ 15 มีนาคม 2565 0 2,652


มีต่อ

Facebook Twitter Google Plus LINE Linkedin

ค้นหาข้อมูลใน ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอทรายทองวัฒนา

ครูผู้ช่วย

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอทรายทองวัฒนา

 • ใหม่
  ข่าวประชาสัมพันธ์

  ข่าวประชาสัมพันธ์

  คลิก2
 • ข่าวประชาสัมพันธ์

  ข่าวประชาสัมพันธ์

  คลิก2
 • ข่าวประชาสัมพันธ์

  ข่าวประชาสัมพันธ์

  คลิก2
 • ข่าวประชาสัมพันธ์

  ข่าวประชาสัมพันธ์

  คลิก2
 • ข่าวประชาสัมพันธ์

  ข่าวประชาสัมพันธ์

  คลิก2