โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร กศน.อำเภอทรายทองวัฒนา

กิจกรรมพัฒนาบุคลากร  วันที่ 3-4 กรกฎาคม 2564

ณ ศูนย์ ict ชุมชน  อำเภอทรายทองวัฒนา

เผยแพร่เมื่อ 3 กรกฎาคม 2564 0 139


ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอทรายทองวัฒนา

.  นางสาวรุ้งลาวัลย์  ศิริโสม   ครูกศน.ตำบลถาวรวัฒนา   ได้เปิดโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

เผยแพร่เมื่อ 3 เมษายน 2562 0 263


มีต่อ

ส่งเสริมการอ่าน

กิจกรรม ส่งเสริมการอ่าน สำหรับประชาชน

เผยแพร่เมื่อ 24 กุมภาพันธ์ 2564 0 260


มีต่อ

Facebook Twitter Google Plus LINE Linkedin

ค้นหาข้อมูลใน ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอทรายทองวัฒนา

ผอ.

ครูผู้ช่วย

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอทรายทองวัฒนา

 • ใหม่
  ข่าวประชาสัมพันธ์

  ข่าวประชาสัมพันธ์

  คลิก2
 • ข่าวประชาสัมพันธ์

  ข่าวประชาสัมพันธ์

  คลิก2
 • ข่าวประชาสัมพันธ์

  ข่าวประชาสัมพันธ์

  คลิก2
 • ข่าวประชาสัมพันธ์

  ข่าวประชาสัมพันธ์

  คลิก2
 • ข่าวประชาสัมพันธ์

  ข่าวประชาสัมพันธ์

  คลิก2