โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรกศน.อำเภอทรายทองวัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงานตามมาตราฐานวิถีชีวิตใหม่

วันที่14-15 มีนาคม 2565 ศูนย์ไอซีที กศน.อำเภอทรายทองวัฒนา

เผยแพร่เมื่อ 15 มีนาคม 2565 0 76


โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร กศน.อำเภอทรายทองวัฒนา

กิจกรรมพัฒนาบุคลากร  วันที่ 3-4 กรกฎาคม 2564

ณ ศูนย์ ict ชุมชน  อำเภอทรายทองวัฒนา

เผยแพร่เมื่อ 3 กรกฎาคม 2564 0 347


ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอทรายทองวัฒนา

.  นางสาวรุ้งลาวัลย์  ศิริโสม   ครูกศน.ตำบลถาวรวัฒนา   ได้เปิดโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

เผยแพร่เมื่อ 3 เมษายน 2562 0 66


มีต่อ

สำราจผู้พิการตำบลถาวรวัฒนา

สำรวจผู้พิการ 

ตำบลถาวรวัฒนา

เผยแพร่เมื่อ 15 มีนาคม 2565 0 81


สำรวจผู้พิการ

สำรวจผู้พิการ

ตำบลถาวรวัฒนา

เผยแพร่เมื่อ 15 มีนาคม 2565 0 73


สำรวจคนพิการ ต.ถาวรวัฒนา

สำรวจคนพิการ

ตำบลถาวรวัฒนา

เผยแพร่เมื่อ 15 มีนาคม 2565 0 91


มีต่อ

Facebook Twitter Google Plus LINE Linkedin

ค้นหาข้อมูลใน ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอทรายทองวัฒนา

ผอ.

ครูผู้ช่วย

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอทรายทองวัฒนา

 • ใหม่
  ข่าวประชาสัมพันธ์

  ข่าวประชาสัมพันธ์

  คลิก2
 • ข่าวประชาสัมพันธ์

  ข่าวประชาสัมพันธ์

  คลิก2
 • ข่าวประชาสัมพันธ์

  ข่าวประชาสัมพันธ์

  คลิก2
 • ข่าวประชาสัมพันธ์

  ข่าวประชาสัมพันธ์

  คลิก2
 • ข่าวประชาสัมพันธ์

  ข่าวประชาสัมพันธ์

  คลิก2