การแก้ไขพฤติกรรมติดเกมส์

ผู้แต่ง : กศน.ตำบลปางตาไว

หมวด : จดหมายข่าว

ดาวห์โหลด : 65 ครั้ง

เอกสารประกอบการเรียน

ผู้แต่ง : นางสาวศศิธร การะเวก

หมวด : จดหมายข่าว

ดาวห์โหลด : 54 ครั้ง

บทบาทหน้าที่ครูกศน.ตำบล

ผู้แต่ง : นางสาวศศิธร การะเวก

หมวด : จดหมายข่าว

ดาวห์โหลด : 27 ครั้ง

เกณฑ์การประกวดแข่งขัน

ผู้แต่ง : นางสาวศศิธร การะเวก

หมวด : จดหมายข่าว

ดาวห์โหลด : 16 ครั้ง