ประเมิน 5D Premium

ประเมิน 5 ดี พรีเมียม กศน.อำเภอปางศิลาทอง

วันที่ 21 พฤษภาคม 2564

ณ กศน.ตำบลโพธิ์ทอง และ กศน.ตำบลหินดาต

เผยแพร่เมื่อ 21 พฤษภาคม 2564 0 137


อบรมจดหมายข่าวออนไลน์

อบรมจดหมายข่าวออนไลน์ รุ่น 2 จ้าาาาา

เผยแพร่เมื่อ 24 กุมภาพันธ์ 2564 0 200


โครงการส่งเสริมรักการอ่านและการเรียนรู้

กศน.ตำบลปางตาไวและห้องสมุดประชาชนอำเภอปางศิลาทอง ได้จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมรักการอ่านและการเรียนรู้ ณ กศน.ตำบลปางตาไว ตำบลปางตาไว อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 14 สิงหาคม 2562 0 255


มีต่อ

Facebook Twitter Google Plus LINE Linkedin

ค้นหาข้อมูลใน กศน.อำเภอปางศิลาทอง

ผอ

นางสาวรัตนา

นางสาววันเพ็ญ

กศน.อำเภอปางศิลาทอง

 • ใหม่
  เอกสารประกอบการเรียน

  เอกสารประกอบการเรียน

  คลิก2
 • บทบาทหน้าที่ครูกศน.ตำบล

  บทบาทหน้าที่ครูกศน.ตำบล

  คลิก2
 • คู่มือการประเมินการรู้หนังสือ

  คู่มือการประเมินการรู้หนังสือ

  คลิก2
 • แนวทางการดำเนินโครงการภาษาอังกฤษ

  แนวทางการดำเนินโครงการภาษาอังกฤษ

  คลิก2
 • เกณฑ์การประกวดแข่งขัน

  เกณฑ์การประกวดแข่งขัน

  คลิก2