อบรมจดหมายข่าวออนไลน์

อบรมจดหมายข่าวออนไลน์ รุ่น 2 จ้าาาาา

เผยแพร่เมื่อ 24 กุมภาพันธ์ 2564 0 43


โครงการส่งเสริมรักการอ่านและการเรียนรู้

กศน.ตำบลปางตาไวและห้องสมุดประชาชนอำเภอปางศิลาทอง ได้จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมรักการอ่านและการเรียนรู้ ณ กศน.ตำบลปางตาไว ตำบลปางตาไว อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 14 สิงหาคม 2562 0 172


โครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

โครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก \\\"รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน\\\" เพื่อปลูกจิตสำนึกให้กับเยาวชนได้ตระหนักเห็นความสำคัญของการปลูกต้นไม้ รักษ์โลก สุขกาย สบายใจ

เผยแพร่เมื่อ 14 สิงหาคม 2562 0 161


มีต่อ

Facebook Twitter Google Plus LINE Linkedin

ค้นหาข้อมูลใน กศน.อำเภอปางศิลาทอง

กศน.อำเภอปางศิลาทอง

 • ใหม่
  เอกสารประกอบการเรียน

  เอกสารประกอบการเรียน

  คลิก2
 • บทบาทหน้าที่ครูกศน.ตำบล

  บทบาทหน้าที่ครูกศน.ตำบล

  คลิก2
 • คู่มือการประเมินการรู้หนังสือ

  คู่มือการประเมินการรู้หนังสือ

  คลิก2
 • แนวทางการดำเนินโครงการภาษาอังกฤษ

  แนวทางการดำเนินโครงการภาษาอังกฤษ

  คลิก2
 • เกณฑ์การประกวดแข่งขัน

  เกณฑ์การประกวดแข่งขัน

  คลิก2