ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาและบุคลากร

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2565

เผยแพร่เมื่อ 11 มกราคม 2565 0 20


โครงการจิตอาสาและจิตสาธารณะบำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือผู้อื่น

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2564

เผยแพร่เมื่อ 6 มกราคม 2565 0 19


ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2564

เผยแพร่เมื่อ 25 ธันวาคม 2564 0 67


มีต่อ

Facebook Twitter Google Plus LINE Linkedin

ค้นหาข้อมูลใน กศน.อำเภอปางศิลาทอง

ผอ

นางสาวรัตนา

นางสาววันเพ็ญ

กศน.อำเภอปางศิลาทอง

 • ใหม่
  เอกสารประกอบการเรียน

  เอกสารประกอบการเรียน

  คลิก2
 • บทบาทหน้าที่ครูกศน.ตำบล

  บทบาทหน้าที่ครูกศน.ตำบล

  คลิก2
 • คู่มือการประเมินการรู้หนังสือ

  คู่มือการประเมินการรู้หนังสือ

  คลิก2
 • แนวทางการดำเนินโครงการภาษาอังกฤษ

  แนวทางการดำเนินโครงการภาษาอังกฤษ

  คลิก2
 • เกณฑ์การประกวดแข่งขัน

  เกณฑ์การประกวดแข่งขัน

  คลิก2