โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของ กศน.อำเภอ

            วันที่ 18 ตุลาคม 2564  นำโดยนางสาวพันธิภา  ประวาสุข  ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอขาณุวรลักษบุรี นำบุคลากร กศน.อำเภอขาณุวรลักษบุรี เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน เวลา 09.00 น. นายพีระพงษ์ รุ่งเรืองศิลป์ รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดมหาสารคามรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของ กศน.อำเภอ

           มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานตัวบ่งชี้ และแนวทางการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษามาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และเพื่อให้บุคลากรของสถานศึกษาสามารถพัฒนาและปฏิบัติงานให้มีคุณภาพสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษา ตามอัธยาศัยนำไปสู่การประกันคุณภาพภายใน กศน.อำเภอ

     โดยการดำเนินการโครงการฯ เป็นไปภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covie-19) อย่างเคร่งครัดณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 18 ตุลาคม 2564 0 2


กศน.อำเภอขาณุวรลักษบุรี จัดสัมนาเทียบระดับ

เมื่อวันที่  14  ตุลาคม  2564  กศน.อำเภอขาณุวรลักษบุรี ดำเนินการจัดสัมนานักศึกษาเทียบระดับประจำภาคเรียนที่ 1/2564

เผยแพร่เมื่อ 14 ตุลาคม 2564 0 5


อบรมการทำข่าวออนไลน์

อบรมบุคลากร ตีฆ้อง ร้องป่าว

เผยแพร่เมื่อ 24 กุมภาพันธ์ 2564 0 158


มีต่อ

Facebook Twitter Google Plus LINE Linkedin

ค้นหาข้อมูลใน กศน.อำเภอขาณุวรลักษบุรี

ผู้อำนวยการ

กศน.อำเภอขาณุวรลักษบุรี

 • ใหม่
  จดหมายข่าวประจำวัน

  จดหมายข่าวประจำวัน

  คลิก2
 • จดหมายข่าวประจำวัน

  จดหมายข่าวประจำวัน

  คลิก2
 • จดหมายข่าวประจำวัน

  จดหมายข่าวประจำวัน

  คลิก2
 • จดหมายข่าวประจำวัน

  จดหมายข่าวประจำวัน

  คลิก2
 • จดหมายข่าวประจำวัน

  จดหมายข่าวประจำวัน

  คลิก2
 • จดหมายข่าวประจำวัน

  จดหมายข่าวประจำวัน

  คลิก2