เข้าร่วมกิจกรรมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล

วันที่ 3 มิถุนายน 2566 นางธัญมล  โอมณีเขียว พร้อมบุคลากรครู สกร.อำเภอขาณุวรลักษบุรี เข้าร่วมกิจกรรมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล  (ภาคค่ำ)         ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ  80  พรรษา ที่ว่าการอำเภอขาณุวรลักษบุรี  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี โดยมีนายวรรธน์  ฉายอภิรักษ์ นายอำเภอขาณุวรลักษบุรี ประธานในพิธี

เผยแพร่เมื่อ 3 มิถุนายน 2566 0 792

Happy Birthday ก้าวสู่ กรมส่งเสริมการเรียนรู้

วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 นางสาวพิชญศรส์ เศวตอภิรัชช์ ครูชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอขาณุวรลักษบุรี ได้มอบหมายงานให้นางธัญมล โอมณีเขียว ครู พร้อมด้วยบุคลากรครู ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอขาณุวรลักษบุรี ร่วมดำเนินโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2566 เพื่อสร้างการรับรู้ ในการเปลี่ยนผ่าน กศน.เป็น สกร.กรมส่งเสริมการเรียนรู้ ให้กับนักศึกษา และผู้ปกครอง จำนวน 100 คน ณ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอขาณุวรลักษบุรี

เผยแพร่เมื่อ 19 พฤษภาคม 2566 0 677


ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์

วันที่  20  เมษายน  2566  กศน. อำเภอขาณุวรลักษบุรี  ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์  และเนื่องในวันปีใหม่ไทย ณ  บริเวณศูนย์ราชการอำเภอขาณุวรลักษบุรี  ทั้งนี้มีหน่วยงานราชการ และผู้นำชุมชน  ร่วมสงฆ์น้ำพระและรดน้ำดำหัว นายวรรธน์  ฉายอภิรักษ์  นายอำเภอขาณุวรลักษบุรี  และนางสาวศิริวรรณมาศ พรมอุทัย นายกกิ่งกาชาดอำเภอขาณุวรลักษบุรี  พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการอำเภอขาณุวรลักษบุรี นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอขาณุวรลักษบุรี  และพนักงาน เจ้าหน้าที่ในสังกัด กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ  ทั้ง 11  ตำบล บุคลากรที่ทำการปกครองอำเภอขาณุวรลักษบุรี พ่อค้าประชาชนทั่วไปร่วมกิจกรรมรดน้ำดำหัวในครั้งนี้

เผยแพร่เมื่อ 21 เมษายน 2566 0 889


มีต่อ

Facebook Twitter Google Plus LINE Linkedin

ค้นหาข้อมูลใน ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอขาณุวรลักษบุรี

พระเจ้าลูกเธอ

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอขาณุวรลักษบุรี