โครงการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยตำบล(ศส.ปชต.)

วันที่ 21-22 มีนาคม 2566 นางธัญมล  โอมณีเขียว ครู กศน.อำเภอขาณุวรลักษบุรี ร่วมพิธีเปิดการอบรม เสริมสร้างความรู้ประชาธิปไตยระดับตำบล ตามโครงการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยตำบล(ศส.ปชต.)  ณ อาคารศูนย์กีฬาและนันทนาการเทศบาลตำบลสลกบาตร และห้องประชุม เทศบาลตำบลขาณุวรลักษบุรี เพื่อพัฒนาพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตยให้กับกลู่มเป้าหมายในพื้นที่ อำเภอขาณุวรลักษบุรี

เผยแพร่เมื่อ 23 มีนาคม 2566 0 18


กีฬา กศน. เกมส์ วันที่ ๑๗ – ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

วันที่ ๑๗-๑๙  มีนาคม  ๒๕๖๖  นางสาวพิชญศรส์  เศวตอภิรัชช์  ครูชำนาญการพิเศษ  รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอขาณุวรลักษบุรี  พร้อมด้วยบุคลากรครู กศน.อำเภอขาณุวรลักษบุรี ร่วมเดินขบวนพาเหรดในพิธีเปิดการแข่งขัน และกองเชียร์อัศจรรย์ ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

เผยแพร่เมื่อ 20 มีนาคม 2566 0 6


กิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดเคลื่อนที่ รถโมบายเคลื่อนที่ ในโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน"

วันที่   ๑๕  มีนาคม  ๒๕๖๖  นางสาวพิชญศรส์  เศวตอภิรัชช์  ครูชำนาญการพิเศษ  รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอขาณุวรลักษบุรี พร้อมด้วยบุคลากรครู กศน.อำเภอขาณุวรลักษบุรี ร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดเคลื่อนที่ รถโมบายเคลื่อนที่ ในโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน"  ณ  โรงเรียนบ้านไร่ดอนแตง  ต.วังชะพลู  อ.ขาณุวรลักษบุรี  จ.กำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 15 มีนาคม 2566 0 26


มีต่อ

Facebook Twitter Google Plus LINE Linkedin

ค้นหาข้อมูลใน กศน.อำเภอขาณุวรลักษบุรี

ลงนามถวายพระพร

ทำเนียบบุคลากร

พระเจ้าลูกเธอ

ไทยมีงานทำ

แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

กศน.ตำบล

ประวัติ กศน.อำเภอ

สรุปผลการดำเนินงาน กศน.อำเภอขาณุวรลักษบุรี

แบบประเมินความพึงพอใจ

กศน.อำเภอขาณุวรลักษบุรี