ประชุมประจำเดือน ธันวาคม 65

เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๕  นางสาวพิชญศรส์  เศวตอภิรัชข์ ครูชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอขาณุวรลักษบุรี พร้อมด้วยบุคลากรครู กศน.อำเภอขาณุวรลักษบุรี ร่วมประชุมประจำเดือนธันวาคม   เพื่อแจ้งข่าวสารทางราชการ การจัดการเรียนการสอนการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีประสิทธิภาพ  และนโยบายจากสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร การจัดสรรงบประมาณในการจัดกิจกรรม การเบิกจ่ายงบประมาณให้ถูกต้อง เพื่อให้มีประสิทธิภาพและการเตรียมความพร้อมการประเมินมาตรฐานของสถานศึกษาจากต้นสังกัด และแผนงานการจัดแข่งขันกีฬา กศน.เกมส์   ในระดับอำเภอ มุ่งสู่ ระดับจังหวัดเพื่อคัดเลือกตัวแทนนักกีฬานักศึกษา เข้าไปแข่งขันในวันที่  ๑๖  ธันวาคม  ๒๕๖๕  ต่อไป  ณ  ห้องประชุม กศน.อำเภอขาณุวรลักษบุรี ต.แสนตอ อ.ขาณุวรลักษบุรีบุรี  จ.กำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 7 ธันวาคม 2565 0 4


๕ ธันวาคม ๒๕๖๕

เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕  นางสาวพิชญศรส์  เศวตอภิรัชข์ ครูชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอขาณุวรลักษบุรี นำคณะครูและบุคลากร กศน.อำเภอขาณุวรลักษบุรี เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ และพิธีถวายบังคมหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ  ๕  ธันวาคม ๒๕๖๕ โดยมีนายวรรธน์  ฉายอภิรักษ์  นายอำเภอขาณุวรลักษบุรี เป็นประธานในพิธีฯ  ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ  ๘๐  พรรษา  ที่ว่าการอำเภอขาณุวรลักษบุรี ตำบลแสนตอ อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 5 ธันวาคม 2565 0 31


โครงการจิตอาสาพระราชทาน

วันศุกร์ที่  2  ธันวาคม  2565  นางสาวพิชญศรส์  เศวตอภิรัชช์  ครูชำนาญการพิเศษ  รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอขาณุวรลักษบุรี  นำบุคลากรครู และนักศึกษา กศน.อำเภอขาณุวรลักษบุรี  เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม  2565 ณ ที่ว่าการอำเภอขาณุวรลักษบุรี  หมู่ที่ 2 ต.แสนตอ อ.ขาณุวรลักษบุรี  จ.กำแพงเพชร  โดยมีนายวรรธน์  ฉายอภิรักษ์  นายอำเภอขาณุวรลักษบุรี  เป็นประธานเปิดกรวยกระทงดอกไม้ถวายราชสักการะ และทำความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระฉายลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น ตัดหญ้า เก็บใบไม้ ทำความสะอาดรอบบริเวณอาคารสถานที่ กศน.อำเภอขาณุวรลักษบุรี เสร็จเรียบร้อยตามที่ได้รับมอบหมายงาน

 

เผยแพร่เมื่อ 2 ธันวาคม 2565 0 17


มีต่อ

13 ตุลาคม 2564

13 ตุลาคม 2564

ผู้อำนวยการ

ผู้อำนวยการ

Facebook Twitter Google Plus LINE Linkedin

ค้นหาข้อมูลใน กศน.อำเภอขาณุวรลักษบุรี

13 ตุลาคม 2564

ผู้อำนวยการ

กศน.อำเภอขาณุวรลักษบุรี

 • ใหม่
  จดหมายข่าวประจำวัน

  จดหมายข่าวประจำวัน

  คลิก2
 • จดหมายข่าวประจำวัน

  จดหมายข่าวประจำวัน

  คลิก2
 • จดหมายข่าวประจำวัน

  จดหมายข่าวประจำวัน

  คลิก2
 • จดหมายข่าวประจำวัน

  จดหมายข่าวประจำวัน

  คลิก2
 • จดหมายข่าวประจำวัน

  จดหมายข่าวประจำวัน

  คลิก2
 • จดหมายข่าวประจำวัน

  จดหมายข่าวประจำวัน

  คลิก2