คณะคุณครูจัดกิจกรรมพบกลุ่มเข้มแข็ง เขียนสรุปใจความสำคัญและเขียนเรื่องจากภาพ

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2566 ศสกร.อำเภอโกสัมพีนคร โดย นายกำจร หัดไทย ผอ.ศสกร.อำเภพรานกระต่าย รักษาการในตำแหน่ง ผอ.ศสกร.อำเภอโกสัมพีนคร ได้มอบหมายให้คณะคุณครู #จัดกิจกรรมพบกลุ่มเข้มแข็ง
เขียนสรุปใจความสำคัญและเขียนเรื่องจากภาพ ณ สกร.ตำบลลานดอกไม้ตก และสกร.ตำบลเพชรชมภู อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 58 คน ผลการดำเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ทุกประการ

เผยแพร่เมื่อ 24 พฤษภาคม 2566 0 134


เข้าร่วมโครงการจิตอาสา กำจัดผักตบชวาและวัชพืช ณ คลองโกรกไกร หมู่ที่ 5 บ้านไหล่ประดา ตำบลเพชรชมภู อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2566
กศน.อำเภอโกสัมพีนคร โดย นายกำจร หัดไทย ผอ.กศน.อำเภพรานกระต่าย รักษาการในตำแหน่ง ผอ.กศน.อำเภอโกสัมพีนคร ได้มอบหมายให้คณะคุณครู เข้าร่วมโครงการจิตอาสา กำจัดผักตบชวาและวัชพืช ณ คลองโกรกไกร หมู่ที่ 5 บ้านไหล่ประดา ตำบลเพชรชมภู อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 18 พฤษภาคม 2566 0 119


เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่

กศน.อำเภอโกสัมพีนคร เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

เผยแพร่เมื่อ 24 มีนาคม 2566 0 221


25/06/2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ N-NET ภาคเรียนที่ 1 / 2564 ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย

เผยแพร่เมื่อ 25 มิถุนายน 2564 0 2,530

มีต่อ

พบกลุ่มเข้มแข็ง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอโกสัมพีนคร

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2566

ศสกร.อำเภอโกสัมพีนคร โดย นายกำจร หัดไทย ผอ.ศสกร.อำเภพรานกระต่าย รักษาการในตำแหน่ง ผอ.ศสกร.อำเภอโกสัมพีนครได้มอบหมายให้คณะคุณครู #จัดกิจกรรมพบกลุ่มเข้มแข็งเขียนสรุปใจความสำคัญและเขียนเรื่องจากภาพ ณ สกร.ตำบลลานดอกไม้ตก และสกร.ตำบลเพชรชมภู อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 58 คน ผลการดำเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ทุกประการ

เผยแพร่เมื่อ 24 พฤษภาคม 2566 0 100


กิจกรรมรณรงค์ Kick off

วันที่ 11 พฤษภาคม 2566
กศน.อำเภอโกสัมพีนคร โดย นายกำจร หัดไทย ผอ.กศน.อำเภพรานกระต่าย รักษาการในตำแหน่ง ผอ.กศน.อำเภอโกสัมพีนคร ได้มอบหมายให้คณะคุณครู เข้าร่วม #กิจกรรมรณรงค์ Kick off เพื่อสร้างความตระหนักรู้แลtประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ส.ส. ณ ลานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยสิริจิตอุทยาน อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 11 พฤษภาคม 2566 0 110

สงกรานต์​สูงวัย​ กศน.โกสัม​พี​นคร​ กำแพงเพชร

เมื่อ​วันที่​ 24​ มีนาคม​ 2566​ กศน.อำเภอ​โกสัมพี​นคร​ สำนัก​งาน​ ก​ศน.จังหวัด​กำแพงเพชร​ โดย​นาย​กำจร​ หัด​ไทย​ ผู้​อำนวยการ​ก​ศน.อำเภอ​พรานกระ​ต่าย​รักษา​การผู้​อำนวยการ​ ​ก​ศน.อำเภอ​โกสัมพี​นคร​ พร้อมด้วย​ครูและ​บุคลากร​ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม​พัฒนา​ผู้สูงอายุ​ในด้านกายจิตสมอง​ ของผู้สูงอายุ​ กศน.ตำบล​เพชร​ชมพู​ รวม​ 35​ คน

เผยแพร่เมื่อ 27 มีนาคม 2566 0 210

สถานศึกษาปลอดภัย กศน.อำเภอโกสัมพีนคร ดำเนินการศูนย์ให้คำปรึกษา สามารถเข้ารับการปรึกษาได้ในเวลา 09.00 - 16.00 น. ติดต่อสอบถามได้ที่ 055 842 060

สถานศึกษาปลอดภัย กศน.อำเภอโกสัมพีนคร ดำเนินการศูนย์ให้คำปรึกษา สามารถเข้ารับการปรึกษาได้ในเวลา 09.00 - 16.00 น. ติดต่อสอบถามได้ที่ 055 842 060

เผยแพร่เมื่อ 7 มีนาคม 2566 0 326

มีต่อ

Facebook Twitter Google Plus LINE Linkedin

ค้นหาข้อมูลใน ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอโกสัมพีนคร

รักษาการ ผอ.

ครูผู้ช่วย

E-office

แบบสอบถามพึงพอใจ

ร่วมลงนามถวายพระพร

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอโกสัมพีนคร