กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย

วันที่ 4 ธันวาคม 2566

ณ ที่ว่าการอำเภอคลองขลุง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 4 ธันวาคม 2566 0 107


ลูกเสือจิตอาสาพัฒนา เนื่องใน "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" สกร.อำเภอคลองขลุง

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566

ณ สกร.อำเภอคลอขลุง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 24 พฤศจิกายน 2566 0 333


กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 และมอบใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา สกร.อำเภอคลองขลุง

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566

ณ หอประชุมรัตนคชาธาร ที่ว่าการอำเภอคลองขลุง

เผยแพร่เมื่อ 9 พฤศจิกายน 2566 0 1,829


มีต่อ

การแข่งขันขับร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันที่ 24-25 มีนาคม 2565

ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 25 มีนาคม 2565 0 1,871


โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต การดูแลสุขภาพกายสุขภาพจิตใจเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มและการป้องกันแพร่ระบาดจากไวรัสโคโรน่า

วันที่ 22 ธันวาคม 2564

ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอคลองขลุง

เผยแพร่เมื่อ 22 ธันวาคม 2564 0 2,161


โครงการส่งเสริมการเรียนรู้การพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่

วันที่ 20 ธันวาคม 2564

ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอคลองขลุง

เผยแพร่เมื่อ 21 ธันวาคม 2564 0 1,879


มีต่อ

Facebook Twitter Google Plus LINE Linkedin

ค้นหาข้อมูลใน ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ อำเภอคลองขลุง

ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอ

ครูผู้ช่วย กศน.

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ อำเภอคลองขลุง

 • ใหม่
  	5 ดี พรีเมี่ยมพลัส กศน.ตำบลท่าพุทรา

  5 ดี พรีเมี่ยมพลัส กศน.ตำบลท่าพุทรา

  คลิก2
 • BestPractice

  BestPractice

  คลิก2
 • สรุปผลการปฎิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาส 1-2 รอบที่ 1

  สรุปผลการปฎิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาส 1-2 รอบที่ 1

  คลิก2
 • เอกสารนำเสนอ กศน.ตำบลท่าพุทรา กศน.ต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม

  เอกสารนำเสนอ กศน.ตำบลท่าพุทรา กศน.ต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม

  คลิก2
 • 5 ดี พรีเมี่ยม กศน.ตำบลท่าพุทรา

  5 ดี พรีเมี่ยม กศน.ตำบลท่าพุทรา

  คลิก2
 • สค11003 วิชาการพัฒนา ตนเอง สังคม

  สค11003 วิชาการพัฒนา ตนเอง สังคม

  คลิก2