กิจกรรมประชุมวางแผนหมู่บ้านไม่ขายเสียง ศส.ปชต.ตำบลท่ามะเขือ

วันที่ 20 สิงหาคม 2564

ณ กศน.อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 20 สิงหาคม 2564 0 20


โครงการ "ล้านเมล็ดพันธุ์" ศธ. ห่วงใย ต้านภัยโควิด"

วันที่ 17 สิงหาคม 2564

ณ กศน.อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 17 สิงหาคม 2564 0 29


โครงการอบรมการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

วันที่ 3-4 สิงหาคม 2564

ณ ศาลาโรงเรียนปริยัติธรรมวัดศรีภิรมย์ ตำบลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 4 สิงหาคม 2564 0 138


มีต่อ

โครงการประชุมปฏิบัติการจัดทำคลังความรู้ “ข้อมูลด้านวิชาการ “TKP”

วันที่ 13 กันยายน 2564

 • ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 13 กันยายน 2564 0 81


โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาระบบช่วยเหลือผู้เรียนและการเรียนรายบุคคล

การพัฒนาระบบช่วยเหลือผู้เรียนและการเรียนรายบุคคล

ระหว่างวันที่ 12-13 กรกฎาคม 2564

กศน.จังหวัดลำปาง

เผยแพร่เมื่อ 12 กรกฎาคม 2564 0 169


หลักสูตรระยะสั้น การทำผ้าพิมพ์ลายใบไม้ จำนวน 31 ชั่วโมง

ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 4 กรกฎาคม 2564

ณ ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลท่าพุทรา หมู่ที่ 3

อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 4 กรกฎาคม 2564 0 117


มีต่อ

Facebook Twitter Google Plus LINE Linkedin

ค้นหาข้อมูลใน ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอคลองขลุง

ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอ

ครูผู้ช่วย กศน.

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอคลองขลุง

 • ใหม่
  สค11003 วิชาการพัฒนา ตงเอง สังคม

  สค11003 วิชาการพัฒนา ตงเอง สังคม

  คลิก2
 • สค11002 วิชาศาสนาและหน้าที่พลเมือง

  สค11002 วิชาศาสนาและหน้าที่พลเมือง

  คลิก2
 • สค11001 วิชาสังคมศึกษา

  สค11001 วิชาสังคมศึกษา

  คลิก2
 • พท11001 วิชาภาษาไทย

  พท11001 วิชาภาษาไทย

  คลิก2
 • พต11001 วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน

  พต11001 วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน

  คลิก2
 • พค11001 วิชาคณิตศาสตร์

  พค11001 วิชาคณิตศาสตร์

  คลิก2