กศน.ห่วงใยร่วมต้านภัยโควิด - 2019

 

กศน.ห่วงใยร่วมปลูกพืชสมุนไรต้านภัยโควิด - 2019

วันที่ 11 มิถุนายน 2564

ณ กศน.อำเภอคลองขลุง

เผยแพร่เมื่อ 11 มิถุนายน 2564 0 103


โครงการจิตอาสา สำนักงาน กศน.ประจำปี 2564

โครงการจิตอาสาของสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร

วันที่ 8 - 9 มิถุนายน 2564

ณ ห้องประชุมโรงเรียนขาณุวรลักษบุรี

เผยแพร่เมื่อ 9 มิถุนายน 2564 0 102


โครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชนหลักสูตรการใช้งานโปรแกรมสำนักงานเพื่อสร้างโอกาสการมีงานทำ ประจำปีงบประม

วันที่ 14 มกราคม 2564 นางอรลิณ นุศิริหาญ ผอ.กศน.อำเภอคลองขลุง นำคณะครูเข้าร่วมโครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชนหลักสูตรการใช้งานโปรแกรมสำนักงานเพื่อสร้างโอกาสการมีงานทำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รุ่นที่ 2

เผยแพร่เมื่อ 14 มกราคม 2564 0 99

มีต่อ

โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาระบบช่วยเหลือผู้เรียนและการเรียนรายบุคคล

การพัฒนาระบบช่วยเหลือผู้เรียนและการเรียนรายบุคคล

ระหว่างวันที่ 12-13 กรกฎาคม 2564

กศน.จังหวัดลำปาง

เผยแพร่เมื่อ 12 กรกฎาคม 2564 0 61


หลักสูตรระยะสั้น การทำผ้าพิมพ์ลายใบไม้ จำนวน 31 ชั่วโมง

ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 4 กรกฎาคม 2564

ณ ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลท่าพุทรา หมู่ที่ 3

อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 4 กรกฎาคม 2564 0 44


โครงการพัฒนาศักยภาพครู และบุคลากร ของ กศน.อำเภอทรายทองวัฒนา

วันที่ 3-4 กรกฎาคม 2564

ณ ศูนย์ ICT ชุมชนอำเภอทรายทองวัฒนา

อ.ทรายทองวัฒนา จ.กำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 4 กรกฎาคม 2564 0 26


มีต่อ

Facebook Twitter Google Plus LINE Linkedin

ค้นหาข้อมูลใน ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอคลองขลุง

ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอ

ครูผู้ช่วย กศน.

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอคลองขลุง

 • ใหม่
  สค11003 วิชาการพัฒนา ตงเอง สังคม

  สค11003 วิชาการพัฒนา ตงเอง สังคม

  คลิก2
 • สค11002 วิชาศาสนาและหน้าที่พลเมือง

  สค11002 วิชาศาสนาและหน้าที่พลเมือง

  คลิก2
 • สค11001 วิชาสังคมศึกษา

  สค11001 วิชาสังคมศึกษา

  คลิก2
 • พท11001 วิชาภาษาไทย

  พท11001 วิชาภาษาไทย

  คลิก2
 • พต11001 วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน

  พต11001 วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน

  คลิก2
 • พค11001 วิชาคณิตศาสตร์

  พค11001 วิชาคณิตศาสตร์

  คลิก2