โครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชนหลักสูตรการใช้งานโปรแกรมสำนักงานเพื่อสร้างโอกาสการมีงานทำ ประจำปีงบประม

วันที่ 14 มกราคม 2564 นางอรลิณ นุศิริหาญ ผอ.กศน.อำเภอคลองขลุง นำคณะครูเข้าร่วมโครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชนหลักสูตรการใช้งานโปรแกรมสำนักงานเพื่อสร้างโอกาสการมีงานทำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รุ่นที่ 2

เผยแพร่เมื่อ 14 มกราคม 2564 0 21

หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) จังหวัดกำแพงเพชร

วันที่ 7 มกราคม 2564 หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) จังหวัดกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 7 มกราคม 2564 0 20


จุดพักรถ พักคน และอ่านหนังสือเพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า

กศน.อำเภอคลองขลุง นำโดยนางอรลิณ นุศิริหาญ ผอ.กศน.อำเภอคลองขลุง ได้เข้าร่วมกับหน่วยงานราชการในพื้นที่อำเภอคลองขลุง

เผยแพร่เมื่อ 29 ธันวาคม 2563 0 21


มีต่อ

โครงการอบรมให้ความรู้ระบบช่วยเหลือผู้เรียน kppnfe 60.0

เผยแพร่เมื่อ 11 มีนาคม 2564 0 26

โครงการอบรมพัฒนาบุคลากร ด้านการจัดกระบวนเรียนรู้ตามหลักทฤษฎีใหม่

เผยแพร่เมื่อ 10 มีนาคม 2564 0 22

หลักสูตรระยะสั้น การออกแบบบรรจุภัณฑ์

เผยแพร่เมื่อ 10 มีนาคม 2564 0 14

มีต่อ

Facebook Twitter Google Plus LINE Linkedin

ค้นหาข้อมูลใน ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอคลองขลุง

ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอ

ครูผู้ช่วย กศน.

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอคลองขลุง

 • ใหม่
  จดหมายข่าว

  จดหมายข่าว

  คลิก2
 • สรุปผลการปฎิบัติงานไตรมาส 3-4 ปีงบประมาณ2562

  สรุปผลการปฎิบัติงานไตรมาส 3-4 ปีงบประมาณ2562

  คลิก2
 • สารคดีโทรทัศน์ วัฒนธรรม อำเภอคลองขลุง

  สารคดีโทรทัศน์ วัฒนธรรม อำเภอคลองขลุง

  คลิก2