ART Rally มา-กลับ ตามมาตรการป้องกันโควิค

ART Rally มา-กลับ ตามมาตรการป้องกันโควิค โครงการค่ายพัฒนาผู้เรียนกับArt Rally ศิลป์ไทย ในศตวรรษที่ 21

เผยแพร่เมื่อ 21 กรกฎาคม 2564 0 150


โครงการจิตอาสา สำนักงาน กศน.ประจำปี 2564 (โซนลุ่มแม่น้ำปิง)

โครงการจิตอาสา สำนักงาน กศน.ประจำปี 2564 (โซนลุ่มแม่น้ำปิง)

เผยแพร่เมื่อ 9 มิถุนายน 2564 0 153


ประเมิน 5 ดี พรีเมี่ยม กศน.สู่ความเป็นเลิศ

ประเมิน 5 ดีพรีเมี่ยม กศน.ตำบลบึงสามัคคีและ กศน.ตำบลวังชะโอน สู่ความเป็นเลิศ

เผยแพร่เมื่อ 17 พฤษภาคม 2564 0 136


มีต่อ

Facebook Twitter Google Plus LINE Linkedin

ค้นหาข้อมูลใน กศน.อำเภอบึงสามัคคี

ผอ

ครู

ครู1

กศน.อำเภอบึงสามัคคี

 • ใหม่
  จดหมายข่าวประจำเดือน

  จดหมายข่าวประจำเดือน

  คลิก2
 • จดหมายข่าวประจำเดือน

  จดหมายข่าวประจำเดือน

  คลิก2
 • จดหมายข่าวประจำเดือน

  จดหมายข่าวประจำเดือน

  คลิก2
 • จดหมายข่าวประจำเดือน

  จดหมายข่าวประจำเดือน

  คลิก2
 • จดหมายข่าวประจำเดือน

  จดหมายข่าวประจำเดือน

  คลิก2