กศน.อำเภอบึงสามัคคีเข้าร่วมโครงการ "จิตอาสาพระราชทาน"

รู้หน้าที่ของตนเองและเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อประโยชน์ส่วนร่วม

เผยแพร่เมื่อ 20 มกราคม 2565 0 52


กศน.อำเภอบึงสามัคคีต้อง

กศน.อำเภอบึงสามัคคีต้อง "คุณธรรมนำหน้าและไม่ใฝ่หายาเสพติด"

เผยแพร่เมื่อ 18 มกราคม 2565 0 48


ร่วมบริจาค ปิดหมู่บ้าน

ร่วมบริจาค ปิดหมู่บ้าน

เผยแพร่เมื่อ 12 มกราคม 2565 0 12


มีต่อ

Facebook Twitter Google Plus LINE Linkedin

ค้นหาข้อมูลใน กศน.อำเภอบึงสามัคคี

ผอ

ครู1

กศน.อำเภอบึงสามัคคี

 • ใหม่
  จดหมายข่าวประจำเดือน

  จดหมายข่าวประจำเดือน

  คลิก2
 • จดหมายข่าวประจำเดือน

  จดหมายข่าวประจำเดือน

  คลิก2
 • จดหมายข่าวประจำเดือน

  จดหมายข่าวประจำเดือน

  คลิก2
 • จดหมายข่าวประจำเดือน

  จดหมายข่าวประจำเดือน

  คลิก2
 • จดหมายข่าวประจำเดือน

  จดหมายข่าวประจำเดือน

  คลิก2