โครงการคุณธรรม จริยธรรม เรียนรู้เพศวิถี จิตอาสา ห่างไกลยาเสพติด ภาคเรียนที่ 2/2565

  โครงการคุณธรรม จริยธรรม เรียนรู้เพศวิถี จิตอาสา ห่างไกลยาเสพติด ภาคเรียนที่ 2/2565

เผยแพร่เมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 2566 61 290


ร่วมออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน

ออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน

เผยแพร่เมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2566 119 95


กศน.เกมส์ ภาคเหนือ

กศน.เกมส์ ภาคเหนือ

เผยแพร่เมื่อ 29 มกราคม 2566 60 147


มีต่อ

Facebook Twitter Google Plus LINE Linkedin

ค้นหาข้อมูลใน กศน.อำเภอบึงสามัคคี

ผอ

ครู1

กศน.อำเภอบึงสามัคคี

 • ใหม่
  จดหมายข่าวประจำเดือน

  จดหมายข่าวประจำเดือน

  คลิก2
 • จดหมายข่าวประจำเดือน

  จดหมายข่าวประจำเดือน

  คลิก2
 • จดหมายข่าวประจำเดือน

  จดหมายข่าวประจำเดือน

  คลิก2
 • จดหมายข่าวประจำเดือน

  จดหมายข่าวประจำเดือน

  คลิก2
 • จดหมายข่าวประจำเดือน

  จดหมายข่าวประจำเดือน

  คลิก2