Active Learning

Active Learning 

การจัดการเรียนรู้เชิงรุก 

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอคลองลาน 

เผยแพร่เมื่อ 8 มิถุนายน 2566 0 151


วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

ทรงพระเจริญ 

วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอคลองลาน

เผยแพร่เมื่อ 4 มิถุนายน 2566 0 153


ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

กศน.อำเภอคลองลาน ต่อต้านการทุจริต

กรมส่งเสริมการเรียนรู้ สกร.

เผยแพร่เมื่อ 12 พฤษภาคม 2566 0 455


มีต่อ

Facebook Twitter Google Plus LINE Linkedin

ค้นหาข้อมูลใน สกร.อำเภอคลองลาน

ramin

supang

ตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์

e-office

e-budjet

สกร.อำเภอคลองลาน

 • ใหม่
  รายงานการประเมินตนเอง SAR 2565

  รายงานการประเมินตนเอง SAR 2565

  คลิก2
 • จดหมายข่าว

  จดหมายข่าว

  คลิก2
 • กศน.ตำบลคลองลานพัฒนา 5 D premium

  กศน.ตำบลคลองลานพัฒนา 5 D premium

  คลิก2
 • รายงานผลการปฎิบัติงาน รามินทร์ มูลไธสง

  รายงานผลการปฎิบัติงาน รามินทร์ มูลไธสง

  คลิก2
 • ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งท้องถิ่น นายกอบจ.2563

  ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งท้องถิ่น นายกอบจ.2563

  คลิก2
 • รายชื่อนักศึกษาสอบ N-NET

  รายชื่อนักศึกษาสอบ N-NET

  คลิก2