เตรียมความพร้อมพิธีรับพระราชทานเมล็ดพันธุ์ผักและพันธุ์ไม้ผล

เตรียมความพร้อมพิธีรับพระราชทานเมล็ดพันธุ์และพันธุ์ไม้ผล

จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เปิดป้ายศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอคลองลาน

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและทษฎีใหม่

เผยแพร่เมื่อ 29 มิถุนายน 2565 0 86


กัญชาและกัญชงเพื่อการสร้างสุขภาพ สร้างรายได้

กัญชาและกัญชงเพื่อการสร้างสุขภาพ สร้างรายได้

กศน.อำเภอคลองลาน ร่วมขับเคลื่อการจัดการศึกษา กัญชาและกัญชงสร้างสุขภาพ สร้างรายได้ 

กศน.อำเภอคลองลาน เรียนรู้ตลอดชีวิต

เผยแพร่เมื่อ 28 มิถุนายน 2565 0 74


กศน.คลองลาน ต่อต้านยาเสพติด

นักศึกษา กศน.อำเภอคลองลาน รวมตัวเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ขจัดภัย “สังคมไทยปลอดภัยจากยาเสพติด”

กศน.อำเภอคลองลาน ร่วมกับภาคีเครือข่าย ต่อต้านยาเสพติด 

กศน.อำเภอคลองลาน เรียนรู้ตลอดชีวิต

เผยแพร่เมื่อ 23 มิถุนายน 2565 0 68


มีต่อ

Facebook Twitter Google Plus LINE Linkedin

ค้นหาข้อมูลใน กศน.อำเภอคลองลาน

ramin

supang

e-office

e-budjet

กศน.อำเภอคลองลาน

 • ใหม่
  กศน.ตำบลคลองลานพัฒนา 5 D premium

  กศน.ตำบลคลองลานพัฒนา 5 D premium

  คลิก2
 • รายงานผลการปฎิบัติงาน รามินทร์ มูลไธสง

  รายงานผลการปฎิบัติงาน รามินทร์ มูลไธสง

  คลิก2
 • ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งท้องถิ่น นายกอบจ.2563

  ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งท้องถิ่น นายกอบจ.2563

  คลิก2
 • รายชื่อนักศึกษาสอบ N-NET

  รายชื่อนักศึกษาสอบ N-NET

  คลิก2
 • ประชาสัมพันธ์การออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง62

  ประชาสัมพันธ์การออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง62

  คลิก2