การเตรียมความพร้อมรับวัคซีน ไฟเซอร์

คำแนะนำการเตรียมความพร้อมก่อน-หลังการรับวัคซีน Pfizer สำหรับนักเรียน

เอกสารยิมยอมการรับวัคซีนฯ  โดยให้จัดเตรียมไว้ 2 ชุด

สถานที่ วันเวลา กศน.อำเภอคลองลานจะแจ้งให้ทราบ อีกครั้ง

เผยแพร่เมื่อ 5 ตุลาคม 2564 0 121


ประชาสัมพันธ์การจัดการเรียนการสอน COVID -19

เผยแพร่เมื่อ 14 กรกฎาคม 2564 0 35

โครงการจิตอาสา สำนักงาน กศน.ประจำปี 2564

โครงการจิตอาสา สำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ 2564

หลักสูตรอบรมจิตอาสา 

วันที่ 8 -9 มิถุนายน 2564

เผยแพร่เมื่อ 8 มิถุนายน 2564 0 226


มีต่อ

Facebook Twitter Google Plus LINE Linkedin

ค้นหาข้อมูลใน กศน.อำเภอคลองลาน

ramin

supang

e-office

e-budjet

กศน.อำเภอคลองลาน

 • ใหม่
  กศน.ตำบลคลองลานพัฒนา 5 D premium

  กศน.ตำบลคลองลานพัฒนา 5 D premium

  คลิก2
 • รายงานผลการปฎิบัติงาน รามินทร์ มูลไธสง

  รายงานผลการปฎิบัติงาน รามินทร์ มูลไธสง

  คลิก2
 • ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งท้องถิ่น นายกอบจ.2563

  ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งท้องถิ่น นายกอบจ.2563

  คลิก2
 • รายชื่อนักศึกษาสอบ N-NET

  รายชื่อนักศึกษาสอบ N-NET

  คลิก2
 • ประชาสัมพันธ์การออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง62

  ประชาสัมพันธ์การออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง62

  คลิก2