อบรมเศรษฐกิจพอเพียง

กศน.ตำบลพานทอง จัดอบรมเศรษฐกิจพอเพียงให้กับประชาชนทั่วไป ในวันที่ 18 ธันวาคม 2561  ณ ศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ สวนพรานบุญ

เผยแพร่เมื่อ 19-12-2018 ผู้ชม 258

อบรมเศรษฐกิจพอเพียง


อบรมสร้างเว็บไซด์

กศน.ไทรงาม จัดอบรมการสร้างเว็บไซด์ให้กับบุคลากรทางการศึกษาและครู กศน.ตำบล ในวันที่ 19 ธันวาคม 2561 ณ กศน.ไทรงาม

เผยแพร่เมื่อ 19-12-2018 ผู้ชม 210

อบรมสร้างเว็บไซด์


พบกลุ่ม

กศน.ตำบลพานทอง อ.ไทรงาม  จัดกิจกรรมารเรียนารสอนให้กับนักศึกษาระดับ  ม.ต้นและ ม.ปลาย  ทุกวันพุธ - พฤหัสบดีของทุกสัปดาห์

เผยแพร่เมื่อ 18-12-2018 ผู้ชม 267

พบกลุ่ม


มีต่อ

Facebook Twitter Google Plus LINE Linkedin