โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง

เผยแพร่เมื่อ 19-12-2018 ผู้ชม 227

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง


อบรมศูนย์ ICT ชุมชน 1200 โครงการ

จัดโครงการอบรมศูนย์ ict ชุมชน 1200 โครงการ https://kppap.nfe.go.th/cng.nt/?page_id=299&lang=TH

เผยแพร่เมื่อ 19-12-2018 ผู้ชม 285

อบรมศูนย์ ICT ชุมชน 1200 โครงการ


มีต่อ

Facebook Twitter Google Plus LINE Linkedin