อบรมเศรษฐกิจพอเพียง

กศน.อำเภอไทรงาม จัดกิจกรรมอบรมเศรษฐกิจพอเพียง 

ให้กับนักศึกษา ทั้ง 7 ตำบล เป้าหมาย 56 คน ในวันที่ 18 ธันวาคม 2561

ณ สวนพรานบุญ หมู่ 9 ตำบลพานทอง อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร 

โดยมี อาจารย์สมบูรณ์ นักพรานบุญ เป็นวิทยากรให้ความรู้

เผยแพร่เมื่อ 19-12-2018 ผู้ชม 292

อบรมเศรษฐกิจพอเพียง


อบรมการทำเว็บไซต์รอบ2

วันที่ 19 ธันวาคม 2561 กศน.อำเภอไทรงาม จัดอบรมการทำเว็บไซต์รอบ 2

ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอไทรงาม โดยมีอาจารย์อนุชา เป็นวิทยากรให้ความรู้

เผยแพร่เมื่อ 19-12-2018 ผู้ชม 282

อบรมการทำเว็บไซต์รอบ2


มีต่อ

Facebook Twitter Google Plus LINE Linkedin