โครงการส่งเสริมการอ่าน ปันความรู้สู่ชุมชน

วันที่ 17 มิถุนายน 2565 เวลา 9.00 น.-12.00 น.นายมงคล พลายชมพูนุท ผอ.กศน.อำเภอไทรงาม มอบหมายให้นางสาววัชรี ด้วงบ้านยาง ครูรักษาการในตำแหน่ง ผอ.กศน.อำเภอไทรงาม พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากร จัดโครงการส่งเสริมการอ่าน ปันความรู้สู่ชุมชน ณ โรงเรียนบ้านทุ่งมหาชัย อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 22 มิถุนายน 2565 0 256


โครงการพัฒนาห้องสมุดประชาชนเคลื่อนที่

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 ห้องสมุดประชาชนอำเภอไทรงาม พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร ร่วมจัดโครงการพัฒนาห้องสมุดประชาชนเคลื่อนที่ "สร้างสรรค์สังคมแห่งการเรียนรู้" ณ ที่ทำการกำนัน ตำบลหนองแม่แตง อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร โดยมีกิจกรรมส่งเสริมการอ่านสำหรับผู้สูงอายุและแจกของรางวัล

เผยแพร่เมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 2565 0 652


โครงงานวิทยาศาสตร์และสิ่งประดิษฐ์ให้มีคุณภาพ สำหรับครู กศน.ในรูปแบบออนไลน์

เข้ารับการอบรมแนวทางการจัดทำโครงงานวิทยาศตร์และสิ่งประดิษฐ์ให้มีคุณภาพ สำหรับครู กศน.ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ google Meet ระหว่างวันที่ 7- 8 กุมภาพันธ์ 2565

เผยแพร่เมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2565 0 385


มีต่อ

Facebook Twitter Google Plus LINE Linkedin

ค้นหาข้อมูลใน ห้องสมุดประชาชนอำเภอไทรงาม

ผู้บริหาร

ห้องสมุดประชาชนอำเภอไทรงาม

 • ใหม่
  หนังสือรางเลือน ฉบับ e - book

  หนังสือรางเลือน ฉบับ e - book

  คลิก2
 • คืนบาปพรหมพิราม

  คืนบาปพรหมพิราม

  คลิก2
 • ใบไม้ที่ปลิดปลิว

  ใบไม้ที่ปลิดปลิว

  คลิก2
 • สามีตีตรา

  สามีตีตรา

  คลิก2