โครงการรุกถึงที่ ลุยถึงถิ่น 17 กันยายน 2564

วันที่ 17 กันยายน 2564 บรรณารักษ์พร้อมด้วยนักเรียน/นักศึกษา กศน.อำเภอไทรงาม เข้าร่วมโครงการรุกถึงที่ ลุยถึงถิ่น คาราวาน กศน.เพื่อประชาชน โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ 112 คน

เผยแพร่เมื่อ 5 ตุลาคม 2564 0 11


อบรมเชิงปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2564

วันที่ 26-27 มกราคม 2564 เข้าร่วมอบรมโครงการเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบเว็ปเชื่อมโยงแห่งการเรียนรู้และการจัดทำสื่อส่งเสริมการอ่านในยุคดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 27 มกราคม 2564 0 366


ส่งเสริมกการอ่าน อำเภอ...ยิ้ม

วันที่ 22 มกราคม 2564 ห้องสมุดประชาชนอำเภอไทรงาม ได้รับมอบหมายจาก นายมงคล พลายชมพูนุท ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอไทรงาม พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากร ออกหน่วยให้บริการอำเภอ...ยิ้ม เคลื่อนที่ ณ วัดแก้วสุวรรณ หมู่ที่ 3 ตำบลมหาชัย อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร โดยมีกิจกรรมการทำแจลล้างมือแอลกอฮอล์ และกิจกรรม X O เกมส์ โดยมีประชาชนให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก

เผยแพร่เมื่อ 27 มกราคม 2564 0 325


มีต่อ

Facebook Twitter Google Plus LINE Linkedin

ค้นหาข้อมูลใน ห้องสมุดประชาชนอำเภอไทรงาม

ผู้บริหาร

ห้องสมุดประชาชนอำเภอไทรงาม