โครงการพัฒนาบุคลากรการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยและการพัฒนาระบบเว็บเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้

ในวันที่ 23 -24 มีนาคม 2566  นายกำจร  หัดไทย  ตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอพรานกระต่าย ได้มอบหมายให้ นายสุวิทย์  ถาวร  ครู กศน.ตำบลห้วยยั้ง และนางสาวพิชญ์ชามญชุ์  อินทพงษ์  เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยและการพัฒนาระบบเว็บเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้  โดยมีนายมงคล  พลายชมพูนุท  ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอไทรงาม  รักษาการในตำแหน่ง  ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร  เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาบุคลากรการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยและการพัฒนาระบบเว็บเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้ สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร  ซึ่งมีผู้ถ่ายทอดความรู้จากคณะวิทยากรโปรแกรมวิชาบรรณารักษ์ศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 31 มีนาคม 2566 0 618


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบเว็บเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้ และการจัดทำสื่อส่งเสริมการอ่านในยุคดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุม สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 27 มกราคม 2564 0 3,569


จัดกิจกรรมจิตอาสา “ปณิธานความดีทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา”

เผยแพร่เมื่อ 26 ตุลาคม 2563 0 3,675


มีต่อ

ตำบลหนองหัววัว

เผยแพร่เมื่อ 21 สิงหาคม 2562 0 463

ตำบลท่าไม้

เผยแพร่เมื่อ 21 สิงหาคม 2562 0 538

ตำบลวังควง

เผยแพร่เมื่อ 21 สิงหาคม 2562 0 500

มีต่อ

Facebook Twitter Google Plus LINE Linkedin

ค้นหาข้อมูลใน ห้องสมุดประชาชนอำเภอพรานกระต่าย

ห้องสมุดประชาชนอำเภอพรานกระต่าย