โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบเว็บเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้ และการจัดทำสื่อส่งเสริมการอ่านในยุคดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุม สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 27 มกราคม 2564 0 968


จัดกิจกรรมจิตอาสา “ปณิธานความดีทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา”

เผยแพร่เมื่อ 26 ตุลาคม 2563 0 1,195


พิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2563

เผยแพร่เมื่อ 23 ตุลาคม 2563 0 1,340


มีต่อ

ตำบลหนองหัววัว

เผยแพร่เมื่อ 21 สิงหาคม 2562 0 277

ตำบลท่าไม้

เผยแพร่เมื่อ 21 สิงหาคม 2562 0 326

ตำบลวังควง

เผยแพร่เมื่อ 21 สิงหาคม 2562 0 285

มีต่อ

Facebook Twitter Google Plus LINE Linkedin

ค้นหาข้อมูลใน ห้องสมุดประชาชนอำเภอพรานกระต่าย

ห้องสมุดประชาชนอำเภอพรานกระต่าย