โครงการพัฒนาบุคลากรการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยและการพัฒนาระบบเว็บเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้

โครงการพัฒนาบุคลากรการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยและการพัฒนาระบบเว็บเชื่อมโยงแหล่งเรียนรู้

เผยแพร่เมื่อ 28 มีนาคม 2566 0 6


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบเว็บเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้ และการจัดทำสื่อส่งเสริมการอ่านในยุคดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุม สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 27 มกราคม 2564 0 1,524


จัดกิจกรรมจิตอาสา “ปณิธานความดีทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา”

เผยแพร่เมื่อ 26 ตุลาคม 2563 0 1,780


มีต่อ

ตำบลหนองหัววัว

เผยแพร่เมื่อ 21 สิงหาคม 2562 0 328

ตำบลท่าไม้

เผยแพร่เมื่อ 21 สิงหาคม 2562 0 370

ตำบลวังควง

เผยแพร่เมื่อ 21 สิงหาคม 2562 0 326

มีต่อ

Facebook Twitter Google Plus LINE Linkedin

ค้นหาข้อมูลใน ห้องสมุดประชาชนอำเภอพรานกระต่าย

แบบประเมิน

พระเทพ1

ห้องสมุดประชาชนอำเภอพรานกระต่าย