กิจกรรมส่งเสริมการอ่านสำหรับผู้สูงวัย

วันที่ 28 มีนาคม 2566 นายกำจร หัดไทย ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอพรานกระต่าย รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอลานกระบือ มอบให้บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอลานกระบือ ร่วมจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุ ณ ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลลานกระบือ อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร โดยมีกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเกร็ดความรู้การดูแลผู้สูงอายุในช่วงฤดูร้อน และเกมฝึกสมองป้องกันอัลไซเมอร์

 

เผยแพร่เมื่อ 28 มีนาคม 2566 0 805


ร่วมอบรมพัฒนาทักษะผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดประชาชน เรื่อง "ลิขสิทธิ์กับงานห้องสมุด"

วันที่ 28 มีนาคม 2566 นายกำจร  หัดไทย ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอพรานกระต่าย รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอลานกระบือ มอบหมายให้นางสาวมานัส เพชรรัตน์ บรรณารักษ์ เข้าร่วมการอบรมพัฒนาทักษะผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดประชาชน เรื่อง "ลิขสิทธิ์กับงานห้องสมุด"ผ่านทาง Facebook Live เทคโนฯ กศน.ภาคตะวันออก จัดโดยสถาบัน กศน ภาคตะวันออก เพื่อให้บรรณารักษ์และเจ้าหน้าที่ห้องสมุดประชาชนมีความเข้าใจเรื่องลิขสิทธิ์และสามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง

เผยแพร่เมื่อ 28 มีนาคม 2566 0 764


โครงการพัฒนาบุคลากรการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยและการพัฒนาระบบเว็บเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้

วันที่ 23-24 มีนาคม 2566 นายกำจร  หัดไทย ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอพรานกระต่าย รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอลานกระบือ มอบหมายให้นางสาววันดี ปัสสาพันธ์ ครู กศน.ตำบล และนางสาวมานัส เพชรรัตน์ บรรณารักษ์  เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยและการพัฒนาระบบเว็บเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้ สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร เพื่อนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปใช้การพัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมของตนเองได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแดพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 23 มีนาคม 2566 0 817


มีต่อ

Facebook Twitter Google Plus LINE Linkedin

ค้นหาข้อมูลใน ห้องสมุดประชาชนอำเภอลานกระบือ

ผอ.กำจร หัดไทย

ครู เม้ง

เว็บข่าวจังหวัดกำแพงเพชร

เว็บเชื่อมโยง

เฟรสบุ๊ค

ห้องสมุดประชาชนอำเภอลานกระบือ

 • ใหม่
  จดหมายข่าวประจำวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565

  คลิก2
 • จดหมายข่าวประจำวันที่ 5 มกราคม 2565

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 5 มกราคม 2565

  คลิก2
 • จดหมายข่าวประจำวันที่ 4 มกราคม 2565

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 4 มกราคม 2565

  คลิก2
 • จดหมายข่าวประจำวันที่ 5 ธันวาคม 2564

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 5 ธันวาคม 2564

  คลิก2
 • จดหมายข่าววันที่ 2 ธันวาคม 2564

  จดหมายข่าววันที่ 2 ธันวาคม 2564

  คลิก2
 • จดหมายข่าววันที่ 19 ตุลาคม 2564

  จดหมายข่าววันที่ 19 ตุลาคม 2564

  คลิก2