เข้าร่วมประชุม "การดำเนินงานห้องสมุดประชาชนกับพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537

วันที่ 2 กันยายน 2564 นายศราวุธ  ไชยชโย ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอลานกระบือ มอบหมายให้นางสาวมานัส  เพชรรัตน์ บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอลานกระบือ เข้าร่วมประชุม "การดำเนินงานห้องสมุดประชาชนกับพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537" ผ่านระบบ Line Meeting ณ กศน.อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 2 กันยายน 2564 0 10


กิจกรรมส่งเสริมการออนไลน์ "วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ"

ห้องสมุดประชาชนอำเภอลานกระบือ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในรูปแบบออนไลน์ "วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ" โดยผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมทำแบบทดสอบเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ ถ้าตอบถูกร้อยละ 80 ขึ้นไป จะได้รับเกียรติบัตร ทาง E-mail ทันที

เผยแพร่เมื่อ 16 สิงหาคม 2564 0 4


เข้าร่วมโครงการการประชุมปฏิบัติการจัดทำสรุปผลการนิเทศ ติดตาม ประเมินและรายงานผลการจัดกิจกรรม กศน.ของสถานศึกษาฯ

วันที่ 29-30 กรกฎาคม 2564 นางสาวมานัส  เพชรรัตน์ บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอคลานกระบือ เข้าร่วมโครงการการประชุมปฏิบัติการจัดทำสรุปผลการนิเทศ ติดตาม ประเมินและรายงานผลการจัดกิจกรรม กศน.ของสถานศึกษา และสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 29 กรกฎาคม 2564 0 2


มีต่อ

Facebook Twitter Google Plus LINE Linkedin

ค้นหาข้อมูลใน ห้องสมุดประชาชนอำเภอลานกระบือ

นายกำจร หัดไทย

ห้องสมุดประชาชนอำเภอลานกระบือ