กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ณ โรงเรียนบ้านปลักไม้ดำ

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ห้องสมุดประชาชนอำเภอลานกระบือ ร่วมกับ กศน.ตำบลลานกระบือ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน และสาธิตการทำเจลล้างมือ ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านปลักไม้ดำ 

เผยแพร่เมื่อ 25 กุมภาพันธ์ 2564 0 123


ป้องกันภาวะซึมเศร้า คงสมรรถนะทางกาย จิต และสมองของผู้สูงอายุ

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 13.00 น. บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอลานกระบือ เข้าร่วมการประชุมรับฟังการปฐมนิเทศผ่านระบบออนไลน์ เรื่อง “หลักสูตรการจัดกิจกรรม กศน. ป้องกันภาวะซึมเศร้า คงสมรรถนะทางกาย จิต และสมองของผู้สูงอายุ รุ่นที่ 2  โดยมีนายพีระพงษ์ รุ่งเรืองศิลป์ รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดมหาสารคาม รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธาน และมีข้าราชการครูและบรรณารักษ์ประจำห้องสมุด เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 19 กุมภาพันธ์ 2564 0 89


กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ณ โรงเรียนบ้านเด่นพระ

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ห้องสมุดประชาชนอำเภอลานกระบือร่วมกับ กศน.ตำบลบึงทับแรต จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ณ โรงเรียนบ้านเด่นพระ ซึ่งมีกิจกรรม 1.การทำเจลล้างมือ 2.กิจกรรมระบายสี 3.การจัดสื่อวันมาฆบูชา และ4.เกมบิงโกคำราชาศัพท์

เผยแพร่เมื่อ 18 กุมภาพันธ์ 2564 0 80


มีต่อ

Facebook Twitter Google Plus LINE Linkedin

ค้นหาข้อมูลใน ห้องสมุดประชาชนอำเภอลานกระบือ

นายศราวุธ  ไชยชโย

ห้องสมุดประชาชนอำเภอลานกระบือ