โครงการพัฒนาศักยภาพ ครู กศน.ตำบลและบรรณารักษ์ ด้านการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย

วันที่ 29 - 30 สิงหาคม 2562 นายศราวุธ  ไชยชโย  ผอ.กศน.อำเภอลานกระบือ  ได้มอบหมายให้ ครู กศน.ตำบลและบรรณารักษ์  เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพ ครูกศน.ตำบลและบรรณารักษ์ ด้านการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย ประจำปีงบประมาณ 2562ณ ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ และห้องสมุดประชาชน อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดกิจกรรมของ กศน.ตำบลและ ห้องสมุดประชาชนให้สอดคล้องต่อความต้องการประชาชนในพื้นที่ให้มากยิ่งขึ้น

เผยแพร่เมื่อ 3 กันยายน 2562 0 94


โครงการพัฒนาศักยภาพครู กศน.ตำบล และบรรณารักษ์ ฯ ประจำปี 2562

วันที่ 22 สิงหาคม 2562 บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอลานกระบือ เข้าร่วมประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพครู กศน.ตำบลและบรรณารักษ์ ด้านการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร โดยนางสาวชโรทัย ปัญติศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษเป็นประธานในพิธีเปิด และศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพ ครู กศน.ตำบลและบรรณารักษ์ ด้านการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย ประจำปีงบประมาณ 2562 สำหรับครู กศน.ตำบลและบรรณารักษ์ ในวันที่ 29-30 สิงหาคม 2562 ณ ห้องสมุดประชาชน \"เฉลิมราชกุมารี\" อำเภอสันกำแพง และ ห้องสมุดประชาชนอำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ 23 สิงหาคม 2562 0 104


กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน จังหวัดเคลื่อนที่

วันที่ 21 สิงหาคม 2562 ห้องสมุดประชาชนอำเภอลานกระบือ ร่วมกับ กศน.ตำบลหนองหลลวง จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในงาน “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ณ โรงเรียนบ้านบึงมาลย์ ตำบลหนองหลวง โดยนำกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน อาทิเช่น 1.กิจกรรมอ่านดีมีรางวัล 2.เกมบิงโก คำราชาศัพท์ 3. กิจกรรมแต้มสีที่ขั้นหนังสือ และนำหนังสือวารสาร หนังสือส่งเสริมอาชีพ และหนังสือสำหรับเด็ก ให้บริการในครั้งนี้ ได้รับความสนใจจากนักเรียนและประชาชนจำนวนมาก

เผยแพร่เมื่อ 21 สิงหาคม 2562 0 93


มีต่อ

Facebook Twitter Google Plus LINE Linkedin

ค้นหาข้อมูลใน ห้องสมุดประชาชนอำเภอลานกระบือ

นายศราวุธ  ไชยชโย

ห้องสมุดประชาชนอำเภอลานกระบือ