กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน Delivery

กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน Delivery

เผยแพร่เมื่อ 30 มีนาคม 2566 0 858


โครงการพัฒนาบุคลากรการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยและการพัฒนาระบบเว็บเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้ สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร

โครงการพัฒนาบุคลากรการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยและการพัฒนาระบบเว็บเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้ สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 28 มีนาคม 2566 0 692


ส่งเสริมการอ่าน ณ โคก หนอง นาโมเดล

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 นายกำจร หัดไทย ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอพรานกระต่าย รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอลานกระบือ มอบหมายให้ บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอลานกระบือ ร่วมกับ ครู กศน.ตำบล จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ ในโครงการอบรมสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ของประชาชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โคก หนอง นาโมเดล (ส่งเสริมการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง)  ณ โคก หนอง นาโมเดล บ้านบึงมาลย์ หมู่ที่ 4 ตำบลหนองหลวง อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร

 

เผยแพร่เมื่อ 15 พฤศจิกายน 2565 0 546


ส่งเสริมการอ่าน 1 เทอม 1 เล่ม

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 นายกำจร หัดไทย ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอพรานกระต่าย รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอลานกระบือ มอบหมายให้ บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอลานกระบือ ร่วมกับ ครู กศน.ตำบลลานกระบือ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรม 1 เทอม 1 เล่ม ให้กับนักศึกษา กศน.ตำบลลานกระบือ ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอลานกระบือ

เผยแพร่เมื่อ 9 พฤศจิกายน 2565 0 404


กิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์ “ร่วมสืบสาน ประเพณีลอยกระทง”

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565  นายกำจร หัดไทย ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอพรานกระต่าย รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอลานกระบือ มอบหมายให้บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอลานกระบือ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์  สืบสานประเพณีลอยกระทง  ในกิจกรรมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565   ณ  ศาลาประชาคมอำเภอลานกระบือ

เผยแพร่เมื่อ 4 พฤศจิกายน 2565 0 445


มีต่อ

Facebook Twitter Google Plus LINE Linkedin

ค้นหาข้อมูลใน ห้องสมุดประชาชนอำเภอลานกระบือ

นายกำจร หัดไทย

เว็บเชื่อมโยง

เว็บข่าวจังหวัดกำแพงเพชร

ห้องสมุดประชาชนอำเภอลานกระบือ

 • ใหม่
  เรื่องน่ารู้

  เรื่องน่ารู้

  คลิก2
 • ยุงชอบกัดคนประเภทไหน

  ยุงชอบกัดคนประเภทไหน

  คลิก2
 • กรมอุตุประกาศเตือนฤดูหนาว

  กรมอุตุประกาศเตือนฤดูหนาว

  คลิก2
 • กาแฟดื่มแล้วได้อะไร

  กาแฟดื่มแล้วได้อะไร

  คลิก2
 • เรื่องเล็กๆ ที่ไม่ควรมองข้าม

  เรื่องเล็กๆ ที่ไม่ควรมองข้าม

  คลิก2
 • หน้ากากอนามัย

  หน้ากากอนามัย

  คลิก2