โครงการพัฒนาบุคลากรการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยและการพัฒนาระบบเว็บเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้

วันที่ 23-24 มีนาคม 2566

สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 27 มีนาคม 2566 0 573


กิจกรรมปฐมนิเทศ นักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 2/2565

วันที่ 9  พฤศจิกายน 2565

ณ  ห้องสมุดประชาชนอำเภอทรายทองวัฒนา

เผยแพร่เมื่อ 9 พฤศจิกายน 2565 0 1,362


พระราชประวัติ

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดประชาชนอำเภอทรายทองวัฒนา

เผยแพร่เมื่อ 28 กรกฎาคม 2564 0 2,814

มีต่อ

Facebook Twitter Google Plus LINE Linkedin

ค้นหาข้อมูลใน ห้องสมุดประชาชนอำเภอทรายทองวัฒนา

ห้องสมุดประชาชนอำเภอทรายทองวัฒนา