กิจกรรมอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ ณ วัดโพธิ์ประสิทธิ์ธรรม

หวานเย็นชื่นใจ แถมได้ความรู้! กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ ชวนอ่าน ในโครงการอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ ณ วัดโพธิ์ประสิทธิ์ธรรม บ้านหนองนกชุม ตำบลทุ่งทราย อำเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 14 สิงหาคม 2562 34 147


มีต่อ

Facebook Twitter Google Plus LINE Linkedin

ค้นหาข้อมูลใน ห้องสมุดประชาชนอำเภอทรายทองวัฒนา

รูปผอ.

ห้องสมุดประชาชนอำเภอทรายทองวัฒนา

 • ใหม่
  หนังสือดีประจำเดือน สิงหาคม

  หนังสือดีประจำเดือน สิงหาคม

  คลิก2
 • หนังสือดีประจำเดือน สิงหาคม

  หนังสือดีประจำเดือน สิงหาคม

  คลิก2
 • หนังสือดีประจำเดือน สิงหาคม

  หนังสือดีประจำเดือน สิงหาคม

  คลิก2
 • หนังสือดีประจำเดือน สิงหาคม

  หนังสือดีประจำเดือน สิงหาคม

  คลิก2
 • หนังสือดีประจำเดือน สิงหาคม

  หนังสือดีประจำเดือน สิงหาคม

  คลิก2
 • หนังสือดีประจำเดือน สิงหาคม

  หนังสือดีประจำเดือน สิงหาคม

  คลิก2