กิจกรรมอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ ณ วัดโพธิ์ประสิทธิ์ธรรม

หวานเย็นชื่นใจ แถมได้ความรู้! กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ ชวนอ่าน ในโครงการอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ ณ วัดโพธิ์ประสิทธิ์ธรรม บ้านหนองนกชุม ตำบลทุ่งทราย อำเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 14 สิงหาคม 2562 34 116


มีต่อ

Facebook Twitter Google Plus LINE Linkedin

ค้นหาข้อมูลใน ห้องสมุดประชาชนอำเภอทรายทองวัฒนา

รูปผอ.

ห้องสมุดประชาชนอำเภอทรายทองวัฒนา

  • ใหม่
    หนังสือดีประจำเดือน สิงหาคม

    หนังสือดีประจำเดือน สิงหาคม

    คลิก2
  • หนังสือดีประจำเดือน สิงหาคม

    หนังสือดีประจำเดือน สิงหาคม

    คลิก2
  • หนังสือดีประจำเดือน สิงหาคม

    หนังสือดีประจำเดือน สิงหาคม

    คลิก2
  • หนังสือดีประจำเดือน สิงหาคม

    หนังสือดีประจำเดือน สิงหาคม

    คลิก2
  • หนังสือดีประจำเดือน สิงหาคม

    หนังสือดีประจำเดือน สิงหาคม

    คลิก2
  • หนังสือดีประจำเดือน สิงหาคม

    หนังสือดีประจำเดือน สิงหาคม

    คลิก2