ทำเนียบภูมิปัญญาท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2566

เผยแพร่เมื่อ 14 พฤษภาคม 2566 0 164


โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม2566

เผยแพร่เมื่อ 13 พฤษภาคม 2566 0 199


การอบรมการพัฒนาทักษะผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดประชาชน

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2566

เผยแพร่เมื่อ 28 มีนาคม 2566 0 298


มีต่อ

Facebook Twitter Google Plus LINE Linkedin

ค้นหาข้อมูลใน ห้องสมุดประชาชนอำเภอปางศิลาทอง

บุคคลากร ผอ

ครุรัต

แม่

แอ้ม

แบบประเมินความพึงพอใจ

ห้องสมุดประชาชนอำเภอปางศิลาทอง

 • ใหม่
  ราชันมารสะท้านปฐพี

  ราชันมารสะท้านปฐพี

  คลิก2
 • บ้านหนังสือชุมชน

  บ้านหนังสือชุมชน

  คลิก2
 • ทดสอบหนังสือ

  ทดสอบหนังสือ

  คลิก2