เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2564 มีวันสำคัญได้แก่ วันชาติ / วันพ่อแห่งชาติ / วันดินโลก

ประวัติความสำคัญ วันดินโลก 5 ธันวาคม 2564
“วันดินโลก” คือ วันที่ตั้งขึ้นเพื่อให้ทั่วโลกเห็นความสำคัญของทรัพยากรดิน ตรงกับวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี ตามมติขององค์การสหประชาชาติ กำหนดให้ตรงกับวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของในหลวง รัชกาลที่ 9 เนื่องจากทรงมีพระราชกรณียกิจที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและพัฒนาที่ดินในประเทศไทยมาอย่างยาวนาน ห้องสมุดประชาชนจังหวัดกำแพงเพชร จัดบอร์ดบริเวณหน้าห้องสมุดและส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ สู่สังคมออนไลน์ เช่น Line Facebook เว๊ปไชต์

เผยแพร่เมื่อ 21 ธันวาคม 2564 0 2,954


จดหมายข่าวห้องสมุดประชาชนจังหวัดกำแพงเพชร

นายมงคล พลายชมพูนุท ผอ.กศน.อำเภอไทรงาม รักษาการในตำแหน่ง ผอ.กศน.อำเภอเมืองกำแพงเพชร 

ได้มอบนโยบาย ในการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ สามารถนำเทคโนโลยีมาปรับใช้กับการจัดการเรียนการสอน รวมถึงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ

เปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาส เรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตในโลกของการสื่อสารแบบไร้พรมแดน

เผยแพร่เมื่อ 13 ธันวาคม 2564 0 3,026


ศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ co-learning space

วันนี้ห้องสมุดประชาชนจังหวัดกำแพงเพชร ปรับปรุงภายในเพิ่มบรรยากาศในการอ่านหนังสือ มีโซนกาแฟ โซนพักผ่อน โซนอ่านหนังสือ และโต๊ะเพียงพอต่อการให้บริการ ตามโครงการศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ “Co-Learning Space” ติดต่อ 055711196

เผยแพร่เมื่อ 13 ธันวาคม 2564 0 4,815


5ธันวาคม2564 / วันพ่อแห่งชาติ / วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร

วันนี้ห้องสมุดประชาชนจังหวัดกำแพงเพชร ประดับธงชาติคู่ธงพระปรมาภิไธย ว.ป.ร. พร้อมพระฉายาลักษณ์ ร.9 บริเวณหน้าห้องสมุดพร้อมกับ ส่งเสริมกิจกรรมข่าวสารสมัครงานและสาระความรู้หน้าหนาว
วันที่ 2 ธันวาคม 2564
ได้แก่ #โครงการพระราชาที่ประชาชนควรรู้
#ข่าวตำแหน่งว่างงานจังหวัดกำแพงเพชร ธันวาคม 2564
#3ธันวาคม2564 / วันคนพิการสากล
#4ธันวาคม2564 / วันสิ่งแวดล้อมไทย
#5ธันวาคม2564 / วันพ่อแห่งชาติ / วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรช่วงนี้ลมหนาวเริ่มแล้ว ห้องสมุดประชาชนอากาศเย็นสบาย เชิญท่านผู้มีใจรักในการอ่านหนังสือ และเรียนรู้ เพื่อพัฒนาความสามารถ เชิญที่ห้องสมุดประชาชนจังหวัดกำแพงเพชครับ บรรณารักษ์ยินดีให้บริการ

055711196 หรือ 0831650703

เผยแพร่เมื่อ 13 ธันวาคม 2564 0 3,002


มีต่อ

Facebook Twitter Google Plus LINE Linkedin

ค้นหาข้อมูลใน นายมงคล พลายชมพูนุท รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองกำแพงเพชร

ผอ

facebook

นายมงคล พลายชมพูนุท รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองกำแพงเพชร

 • ใหม่
  หนังสือดีที่ควรอ่าน

  หนังสือดีที่ควรอ่าน

  คลิก2
 • หนังสือดีที่ควรอ่าน

  หนังสือดีที่ควรอ่าน

  คลิก2
 • หนังสือดีที่ควรอ่าน

  หนังสือดีที่ควรอ่าน

  คลิก2
 • หนังสือดีที่ควรอ่าน

  หนังสือดีที่ควรอ่าน

  คลิก2
 • หนังสือดีที่ควรอ่าน

  หนังสือดีที่ควรอ่าน

  คลิก2
 • หนังสือดีที่ควรอ่าน

  หนังสือดีที่ควรอ่าน

  คลิก2