โครงการประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ 2562 ประจำปีงบประมาณ 2563

โครงการประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ 2562 ประจำปีงบประมาณ 2563

เผยแพร่เมื่อ 10 พฤศจิกายน 2563 0 203


บริจาคหนังสือมีค่า เพื่อมอบให้แก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน โรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในถิ่นทุรกันดาร และห้องสมุดประชาชนประจำโรงเรียน

บริจาคหนังสือมีค่า เพื่อมอบให้แก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน โรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในถิ่นทุรกันดาร และห้องสมุดประชาชนประจำโรงเรียน

เผยแพร่เมื่อ 10 พฤศจิกายน 2563 0 297


มีต่อ

Facebook Twitter Google Plus LINE Linkedin

ค้นหาข้อมูลใน ห้องสมุดประชาชนจังหวัดกำแพงเพชร ถนนเทศา 1 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดกำแพงเพชร ถนนเทศา 1 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000

 • ใหม่
  หนังสือดีที่ควรอ่าน

  หนังสือดีที่ควรอ่าน

  คลิก2
 • หนังสือดีที่ควรอ่าน

  หนังสือดีที่ควรอ่าน

  คลิก2
 • หนังสือดีที่ควรอ่าน

  หนังสือดีที่ควรอ่าน

  คลิก2
 • หนังสือดีที่ควรอ่าน

  หนังสือดีที่ควรอ่าน

  คลิก2
 • หนังสือดีที่ควรอ่าน

  หนังสือดีที่ควรอ่าน

  คลิก2
 • หนังสือดีที่ควรอ่าน

  หนังสือดีที่ควรอ่าน

  คลิก2