ขอเชิญลงนามถวายพระพรออนไลน์

ขอเชิญลงนามถวายพระพรออนไลน์ เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล  4  พฤษภาคม  2564

เผยแพร่เมื่อ 3 พฤษภาคม 2564 0 12


กศน.อำเภอขาณุวรลักษบุรี เปิดรับสมัครนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1/64

กศน.อำเภอขาณุวรลักษบุรี เปิดรับสมัครนักศึกษาภาคเรียนที่ 1/64 สมัครได้ที่ กศน.อำเภอขาณุวรลักษบุรีและ กศน.ตำบล ในเขตอำเภอขาณุวรลักษบุรี หรือโทร..ติดต่อ 055-779243 ตั้งแต่ จันทร์ - ศุกร์ ในเวลาราชการ หรือติดต่อ ครู กศน.ตำบลได้ทุกวัน

เผยแพร่เมื่อ 28 เมษายน 2564 0 14


สรงน้ำพระขอพรปีใหม่ไทยสงกรานต์

      เมื่อวันที่  7 เมษายน  2564  นางสาวพันธิภา ประวาสุข ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอขาณุวรลักษบุรี นำบุคลากร กศน.อำเภอขาณุวรลักษบุรี ข้าราชการครู  พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ จ้างเหมา ร่วมสรงน้ำพระพุทธรูป และรดน้ำขอผู้บริหาร ข้าราชครูผู้อาวุโส เพื่อเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทยสงกรานต์

เผยแพร่เมื่อ 12 เมษายน 2564 0 8


มีต่อ

จดหมายข่าวประจำเดือนพฤศจิกายน 63

รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนพฤศจิกายน  2563

วันที่  1-30  พฤศจิกายน  2563  ข้าพเจ้านายวิสุทธิ์  กันทะเขียว  ได้รับมอบหมายจากนางสาวพันธิภา  ประวาสุข ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอขาณุวรลักษบุรี  ปฏิบัติงานห้องสมุดประชาชนอำเภอขาณุวรลักษบุรี  มีผู้ใช้บริการยืม – คืนหนังสือจำนวน 38 ราย ยืม-คืนหนังสือ 158  เล่ม  รับสมัครสมาชิกห้องสมุด  15 ราย   ลงทะเบียนหนังสือ  94  เล่ม  จัดนิทรรศการข่าวประชาสัมพันธ์  4  บอร์ด  ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น วันที่ 5-6 พฤศจิกายน 2563 เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2562 ประจำปีงบประมาณ 2563 วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เข้าร่วมโครงการประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย ปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 ปรับภูมิทัศน์หน้าห้องสมุดโดยจัดสวนตัดตกแต่งกิ่งไม้  วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "เทคนิคโค้ชหัวใจครู"  และการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีมุ่งสู่มาตรฐาน กศน. และปฏิบัติงานเวรยามกลางคืน  6  คืน ข้าพเจ้าขอนำเสนอผลการปฏิบัติงานแจ้งข่าวสารประชาสัมพันธ์ทั้งหมดได้ที่ QR Code

เผยแพร่เมื่อ 3 ธันวาคม 2563 0 39


มีต่อ

มอบหนังสือหมุนเวียนให้กับครู กศน.ตำบลวังชะพลู

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2564 นางสาวละเบียบ บุญนิธี ครู กศน.ตำบลวังชะพลู ได้ดำเนินการมอบหนังสือหมุนเวียนให้กลับบ้านหนังสือชุมชนจำนวน 1 แห่ง ที่หมู่ 7 บ้านวังตาช่วย พร้อมสอบถามความต้องการของชุมชนที่มารับบริการพบว่าประชาชนสนใจหนังสือความรู้ด้านการเกษตร วารสารเกษตร ที่หลากหลายเพิ่มเติม

เผยแพร่เมื่อ 15 พฤษภาคม 2564 0 1


มอบหนังสือหมุนเวียนให้ ครู กศน.ตำบลยางสูง

เมื่อวันที่  14  พฤษภาคม  2564 บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอขาณุวรลักษบุรี ได้มอบหนังสือวารสารหมุนเวียนให้กับครู กศน.ตำบลยางสูง เพื่อดำเนินการมอบหนังสือให้กับบ้านหนังสือชุมชนในตำบลยางสูงต่อไป

เผยแพร่เมื่อ 14 พฤษภาคม 2564 0 1


มอบหนังสือหมุนเวียนให้กับบ้านหนังสือชุมชน ต.สลกบาตร และบ้านหนังสือชุมชนบ้านดอนเหียง ต.ดอนแตง

เมื่อวันที่ 13  พฤษภาคม  2564  นายวิสุทธิ์  กันทะเขียว  บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอขาณุวรลักษบุรี  ได้รับมอบหมายจากนางสาวพันธิภา  ประวาสุข  ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอขาณุวรลักษบุรี  ให้ดำเนินการมอบหนังสือหมุนเวียนให้กับบ้านหนังสือชุมชนบ้านอุตสาหกรรมยิ่งเจริญ  หมู่  7  ต.สลกบาตร อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร โดยมีนายบุญส่ง  พรมมา อาสาสมัครบ้านหนังสือผู้รับมอบ และมอบหนังสือหมุนเวียนให้กับบ้านหนังสือชุมชนบ้านดอนเหียง  หมู่  5  ต.ดอนแตง  อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร โดยมี อาสาสมัครบ้านหนังสือผู้รับมอบ เพื่อส่งเสริมการอ่านหนังสือในชุมชน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19)  แบบบริการหนังสือให้ถึงที่ถึงถิ่น

เผยแพร่เมื่อ 13 พฤษภาคม 2564 0 1


มีต่อ

มอบหนังสือหมุนเวียนให้กับครู กศน.ตำบลวังชะพลู

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2564 นางสาวละเบียบ บุญนิธี ครู กศน.ตำบลวังชะพลู ได้ดำเนินการมอบหนังสือหมุนเวียนให้กลับบ้านหนังสือชุมชนจำนวน 1 แห่ง ที่หมู่ 7 บ้านวังตาช่วย พร้อมสอบถามความต้องการของชุมชนที่มารับบริการพบว่าประชาชนสนใจหนังสือความรู้ด้านการเกษตร วารสารเกษตร ที่หลากหลายเพิ่มเติม

เผยแพร่เมื่อ 15 พฤษภาคม 2564 0 1


มอบหนังสือหมุนเวียนให้ ครู กศน.ตำบลยางสูง

เมื่อวันที่  14  พฤษภาคม  2564 บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอขาณุวรลักษบุรี ได้มอบหนังสือวารสารหมุนเวียนให้กับครู กศน.ตำบลยางสูง เพื่อดำเนินการมอบหนังสือให้กับบ้านหนังสือชุมชนในตำบลยางสูงต่อไป

เผยแพร่เมื่อ 14 พฤษภาคม 2564 0 1


มอบหนังสือหมุนเวียนให้กับบ้านหนังสือชุมชน ต.สลกบาตร และบ้านหนังสือชุมชนบ้านดอนเหียง ต.ดอนแตง

เมื่อวันที่ 13  พฤษภาคม  2564  นายวิสุทธิ์  กันทะเขียว  บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอขาณุวรลักษบุรี  ได้รับมอบหมายจากนางสาวพันธิภา  ประวาสุข  ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอขาณุวรลักษบุรี  ให้ดำเนินการมอบหนังสือหมุนเวียนให้กับบ้านหนังสือชุมชนบ้านอุตสาหกรรมยิ่งเจริญ  หมู่  7  ต.สลกบาตร อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร โดยมีนายบุญส่ง  พรมมา อาสาสมัครบ้านหนังสือผู้รับมอบ และมอบหนังสือหมุนเวียนให้กับบ้านหนังสือชุมชนบ้านดอนเหียง  หมู่  5  ต.ดอนแตง  อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร โดยมี อาสาสมัครบ้านหนังสือผู้รับมอบ เพื่อส่งเสริมการอ่านหนังสือในชุมชน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19)  แบบบริการหนังสือให้ถึงที่ถึงถิ่น

เผยแพร่เมื่อ 13 พฤษภาคม 2564 0 1


มีต่อ

Facebook Twitter Google Plus LINE Linkedin

ค้นหาข้อมูลใน ห้องสมุดประชาชนอำเภอขาณุวรลักษบุรี

ห้องสมุดประชาชนอำเภอขาณุวรลักษบุรี

 • ใหม่
  จดหมายข่าว มกราคม 64

  จดหมายข่าว มกราคม 64

  คลิก2
 • กศน.ขาณุวรลักษบุรี เวอร์ชั่นยกกำลัง 2

  กศน.ขาณุวรลักษบุรี เวอร์ชั่นยกกำลัง 2

  คลิก2
 • การจัดทำสื่อ YouTube

  การจัดทำสื่อ YouTube

  คลิก2
 • จดหมายข่าว

  จดหมายข่าว

  คลิก2
 • จดหมายข่าว

  จดหมายข่าว

  คลิก2