การปฐมนิเทศ 2/2563

เผยแพร่เมื่อ 27 มกราคม 2564 0 31


นายเสฎฐวุฒิ เพชรวงค์ชัยศรีกุล ผอ.กศน.อำเภอโกสัมพีนคร นำคณะบุคลากรเข้าร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ในวันที่ 10 มกราคม พ.ศ.2563 ณ โรงเรียนบ้านท่านา ตำบลเพชรชมภู จังหวัดกำแพงเพชร

นายเสฎฐวุฒิ เพชรวงค์ชัยศรีกุล ผอ.กศน.อำเภอโกสัมพีนคร นำคณะบุคลากรเข้าร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ในวันที่ 10 มกราคม พ.ศ.2563 ณ โรงเรียนบ้านท่านา ตำบลเพชรชมภู จังหวัดกำแพงเพชร

 

เผยแพร่เมื่อ 23 มกราคม 2563 0 99


นายเสฎฐวุฒิ เพชรวงค์ชัยศรีกุล ผอ.กศน.อำเภอโกสัมพีนคร นำบุคลากร กศน.เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากร เรื่อง การวัดและการประเมินผลการศึกษา ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร ระหว่างวันที่ 11-12 ธค. 2562

นายเสฎฐวุฒิ เพชรวงค์ชัยศรีกุล ผอ.กศน.อำเภอโกสัมพีนคร นำบุคลากร กศน.เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากร เรื่อง การวัดและการประเมินผลการศึกษา ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร ระหว่างวันที่ 11-12 ธค. 2562

เผยแพร่เมื่อ 12 ธันวาคม 2562 0 119


เชิงรุก!!!! บุคลากร กศน.อำเภอโกสัมพีนคร ออกรับสมัครนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2562

เชิงรุก!!!! บุคลากร กศน.อำเภอโกสัมพีนคร ออกรับสมัครนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2562

เผยแพร่เมื่อ 7 ตุลาคม 2562 0 113


มีต่อ

Facebook Twitter Google Plus LINE Linkedin

ค้นหาข้อมูลใน ห้องสมุดประชาชนอำเภอโกสัมพีนคร

ผอ.กศน.อำเภอโกสัมพีนคร

ลิงค์เว็บไซค์

ห้องสมุดประชาชนอำเภอโกสัมพีนคร