วันที่ 12 กรกฎาคม 2567 โครงการส่งเสริมการอ่าน สร้างความรู้สู่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2567 (ตำบลคลองสมบูรณ์)

วันที่ 12 กรกฏาคม 2567 กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน สร้างความรู้สู่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2567 (ตำบลคลองสมบูรณ์)

เผยแพร่เมื่อ 12 กรกฎาคม 2567 0 2


วันที่ 9 กรกฎาคม 2567 โครงการส่งเสริมการอ่าน สร้างความรู้สู่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2567 (ตำบลวังบัว)

วันที่ 9 กรกฎาคม 2567 โครงการส่งเสริมการอ่าน สร้างความรู้สู่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2567 (ศกร.ระดับตำบลวังบัว)

เผยแพร่เมื่อ 9 กรกฎาคม 2567 0 4


วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 กิจกรรม Big Cleaning Day

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 กิจกรรม Big Cleaning Day 

เผยแพร่เมื่อ 1 พฤษภาคม 2567 0 27


มีต่อ

Facebook Twitter Google Plus LINE Linkedin

ค้นหาข้อมูลใน ห้องสมุดประชาชนอำเภอคลองขลุง

ห้องสมุดประชาชนอำเภอคลองขลุง

 • ใหม่
  สัญญาณหยุดหายใจขณะหลับที่คุณอาจไม่รู้ตัว

  สัญญาณหยุดหายใจขณะหลับที่คุณอาจไม่รู้ตัว

  คลิก2
 • อิ่มไว ระวังอาจเป็นสัญญาณโรคร้าย

  อิ่มไว ระวังอาจเป็นสัญญาณโรคร้าย

  คลิก2
 • นอนดึกบ่อยๆ ส่งผลเสียเป็นทอดๆๆ

  นอนดึกบ่อยๆ ส่งผลเสียเป็นทอดๆๆ

  คลิก2
 • กลุ่มอาหารที่มีคุณสมบัติป้องกันมะเร็ง

  กลุ่มอาหารที่มีคุณสมบัติป้องกันมะเร็ง

  คลิก2
 • ร้อนในบอกอะไรเรา?

  ร้อนในบอกอะไรเรา?

  คลิก2
 • ครบจบวิธี วัดความดันโลหิตที่บ้านอย่างถูกต้อง

  ครบจบวิธี วัดความดันโลหิตที่บ้านอย่างถูกต้อง

  คลิก2