เข้าร่วมโครงการติดตามผลการขับเคลื่อนการดำเนินงาน การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย ไตรมาส 1-3 ประจำปีงบประมาณ 2564

วันที่ 20 กรกฏาคม 2564 เข้าร่วมโครงการติดตามผลการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย

เผยแพร่เมื่อ 20 กรกฎาคม 2564 0 13


กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน หมุนเวียนสื่อ มุมรักการอ่าน สถานีตำรวจภูธรอำเภอคลองขลุง

กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน หมุนเวียนสื่อ มุมรักการอ่าน สถานีตำรวจภูธรอำเภอคลองขลุง 

เผยแพร่เมื่อ 16 กรกฎาคม 2564 0 19


กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน หมุนเวียนสื่อบ้านหนังสือชุมชน ตำบลแม่ลาด

กิจกรรมหมุนเวียนสื่อ บ้านหนังสือชุมชนตำบลแม่ลาด

เผยแพร่เมื่อ 9 กรกฎาคม 2564 0 17


มีต่อ

Facebook Twitter Google Plus LINE Linkedin

ค้นหาข้อมูลใน ห้องสมุดประชาชนอำเภอคลองขลุง

ห้องสมุดประชาชนอำเภอคลองขลุง

 • ใหม่
  จดหมายข่าวประจำที่ 29 กรกฏาคม 2564

  จดหมายข่าวประจำที่ 29 กรกฏาคม 2564

  คลิก2
 • จดหมายข่าวประจำที่ 23 กรกฏาคม 2564

  จดหมายข่าวประจำที่ 23 กรกฏาคม 2564

  คลิก2
 • จดหมายข่าวประจำที่ 22 กรกฏาคม 2564

  จดหมายข่าวประจำที่ 22 กรกฏาคม 2564

  คลิก2
 • จดหมายข่าวประจำที่ 21 กรกฏาคม 2564

  จดหมายข่าวประจำที่ 21 กรกฏาคม 2564

  คลิก2
 • จดหมายข่าวประจำที่ 16 กรกฏาคม 2564

  จดหมายข่าวประจำที่ 16 กรกฏาคม 2564

  คลิก2
 • จดหมายข่าวประจำที่ 15 กรกฏาคม 2564

  จดหมายข่าวประจำที่ 15 กรกฏาคม 2564

  คลิก2