โครงการพัฒนาบุคลากรการแลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนาศักยภาพครูมืออาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2564

โครงการพัฒนาบุคลากรการแลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนาศักยภาพครูมืออาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2564

เผยแพร่เมื่อ 23 กันยายน 2564 0 5


กิจกรรมหมุนเวียนสื่อ บ้านหนังสือชุมชนตำบลหัวถนน

กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน หมุนเวียนสื่อบ้านหนังสือชุมชน ตำบลหัวถนน

เผยแพร่เมื่อ 19 สิงหาคม 2564 0 13


โครงการการประชุมปฏิบัติการจัดทำสรุปผลการนิเทศ ติดตาม ประเมินและรายงานผลการจัดกิจกรรม กศน.ของสถานศึกษา

โครงการการประชุมปฏิบัติการจัดทำสรุปผลการนิเทศ ติดตาม  ประเมินและรายงานผลการจัดกิจกรรม กศน.ของสถานศึกษาและสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 2 สิงหาคม 2564 0 61


มีต่อ

Facebook Twitter Google Plus LINE Linkedin

ค้นหาข้อมูลใน ห้องสมุดประชาชนอำเภอคลองขลุง

ห้องสมุดประชาชนอำเภอคลองขลุง

 • ใหม่
  5 เมนูอาหารกินต้านแก่

  5 เมนูอาหารกินต้านแก่

  คลิก2
 • 19 ตุลาคม วันเทคโนโลยีของไทย

  19 ตุลาคม วันเทคโนโลยีของไทย

  คลิก2
 • เคี้ยวมาก ๆ ช่วยสมองฉลาด

  เคี้ยวมาก ๆ ช่วยสมองฉลาด

  คลิก2
 • 15 ตุลาคม วันล้างมือโลก

  15 ตุลาคม วันล้างมือโลก

  คลิก2
 • 14 ตุลาคม วันประชาธิปไตย

  14 ตุลาคม วันประชาธิปไตย

  คลิก2
 • แร่ธาตุ ห้ามขาด ฉลาดกิน

  แร่ธาตุ ห้ามขาด ฉลาดกิน

  คลิก2