ต้อนรับคณะนิเทศจากสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร

ต้อนรับคณะนิเทศจากสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 18 กุมภาพันธ์ 2564 0 1


กิจกรรมส่งเสริมการอ่านภายในห้องสมุด

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านภายในห้องสมุดประชาชนอำเภอคลองขลุง

เผยแพร่เมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2564 0 2


อบรมเชิงปฏิบัติการ 26-27 มกราคม 2564

อบรมเชิงปฏิบัติการ 26-27 มกราคม 2564

เผยแพร่เมื่อ 27 มกราคม 2564 0 7


มีต่อ

Facebook Twitter Google Plus LINE Linkedin

ค้นหาข้อมูลใน ห้องสมุดประชาชนอำเภอคลองขลุง

ห้องสมุดประชาชนอำเภอคลองขลุง

 • ใหม่
  จดหมายข่าวเดือนธันวาคม2563

  จดหมายข่าวเดือนธันวาคม2563

  คลิก2
 • จดหมายข่าวเดือนพฤศจิกายน 2563

  จดหมายข่าวเดือนพฤศจิกายน 2563

  คลิก2
 • จดหมายข่าวเดือนตุลาคม 2563

  จดหมายข่าวเดือนตุลาคม 2563

  คลิก2
 • จดหมายข่าวเดือนกันยายน 2563

  จดหมายข่าวเดือนกันยายน 2563

  คลิก2
 • จดหมายข่าวเดือนสิงหาคม 2563

  จดหมายข่าวเดือนสิงหาคม 2563

  คลิก2
 • จดหมายข่าวเดือนกรกฏาคม 2563

  จดหมายข่าวเดือนกรกฏาคม 2563

  คลิก2