กิจกรรม White Zone

กิจกรรม White Zone

เผยแพร่เมื่อ 26 ตุลาคม 2565 0 50


ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมเพื่อปลูกฝังนิสัยรักการอ่านสารานุกรม

ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมเพื่อปลูกฝังนิสัยรักการอ่านสารานุกรม

เผยแพร่เมื่อ 1 มีนาคม 2565 0 451


ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือการสร้างชุมชนรักการอ่านในอำเภอบึงสามัคคี

ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือการสร้างชุมชนรักการอ่านในอำเภอบึงสามัคคี

เผยแพร่เมื่อ 18 กุมภาพันธ์ 2565 0 491


มีต่อ

Facebook Twitter Google Plus LINE Linkedin

ค้นหาข้อมูลใน ห้องสมุดประชาชนอำเภอบึงสามัคคี

นางสาวหยาดพิรุณ สุปัญญา

นายนนทชัย สิทธิตัน

ห้องสมุดประชาชนอำเภอบึงสามัคคี

 • ใหม่
  จดหมายข่าวประจำวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565

  คลิก2
 • จดหมายข่าวประจำวันที่ 5 มกราคม 2565

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 5 มกราคม 2565

  คลิก2
 • จดหมายข่าวประจำวันที่ 4 มกราคม 2565

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 4 มกราคม 2565

  คลิก2
 • จดหมายข่าวประจำวันที่ 5 ธันวาคม 2564

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 5 ธันวาคม 2564

  คลิก2
 • จดหมายข่าววันที่ 2 ธันวาคม 2564

  จดหมายข่าววันที่ 2 ธันวาคม 2564

  คลิก2
 • จดหมายข่าววันที่ 19 ตุลาคม 2564

  จดหมายข่าววันที่ 19 ตุลาคม 2564

  คลิก2