โครงการประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย ประจำปีงบประมาณ 2564

โครงการประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย ประจำปีงบประมาณ 2564

เผยแพร่เมื่อ 11 พฤศจิกายน 2563 0 138


โครงการประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2563

โครงการประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2563 

 

เผยแพร่เมื่อ 5 พฤศจิกายน 2563 0 152


กิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดประชาชนอำเภอบึงสามัคคี

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดประชาชนอำเภอบึงสามัคคี

เผยแพร่เมื่อ 2 พฤศจิกายน 2563 0 117


มีต่อ

Facebook Twitter Google Plus LINE Linkedin

ค้นหาข้อมูลใน ห้องสมุดประชาชนอำเภอบึงสามัคคี

ผอ.พันธิภา  ประวาสุข

นางสาวหยาดพิรุณ  สุปัญญา

นายนนทชัย  สิทธิตัน

ห้องสมุดประชาชนอำเภอบึงสามัคคี