โครงการประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย ประจำปีงบประมาณ 2564

โครงการประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย ประจำปีงบประมาณ 2564

เผยแพร่เมื่อ 11 พฤศจิกายน 2563 0 4


โครงการประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2563

โครงการประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2563 

 

เผยแพร่เมื่อ 5 พฤศจิกายน 2563 0 5


กิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดประชาชนอำเภอบึงสามัคคี

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดประชาชนอำเภอบึงสามัคคี

เผยแพร่เมื่อ 2 พฤศจิกายน 2563 0 10


มีต่อ

Facebook Twitter Google Plus LINE Linkedin

ค้นหาข้อมูลใน ห้องสมุดประชาชนอำเภอบึงสามัคคี

ผอ.พันธิภา ประวาสุข

นางสาวหยาดพิรุณ สุปัญญา

นายนนทชัย สิทธิตัน

ห้องสมุดประชาชนอำเภอบึงสามัคคี

 • ใหม่
  จดหมายข่าวประจำเดือน

  จดหมายข่าวประจำเดือน

  คลิก2
 • จดหมายข่าวประจำเดือน

  จดหมายข่าวประจำเดือน

  คลิก2
 • จดหมายข่าวประจำเดือน

  จดหมายข่าวประจำเดือน

  คลิก2
 • จดหมายข่าวประจำเดือน

  จดหมายข่าวประจำเดือน

  คลิก2
 • จดหมายข่าวประจำเดือน

  จดหมายข่าวประจำเดือน

  คลิก2