โครงการจิตอาสาของสำนักงาน กศน. ประจำปี พ.ศ.2565 สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร

โครงการจิตอาสาของสำนักงาน กศน. ประจำปี พ.ศ.2565 สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 20 มกราคม 2565 0 2


ร่วมบริจาคสิ่งของ

ร่วมบริจาคสิ่งของมอบให้กับการปิดหมู่บ้าน

เผยแพร่เมื่อ 12 มกราคม 2565 0 4


กิจกรรมส่งเสริมการอ่านภายในห้องสมุดประชาชนอำเภอบึงสามัคคี

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านภ่ายในห้องสมุดประชาชนอำเภอบึงสามัคคี

เผยแพร่เมื่อ 11 มกราคม 2565 0 6


มีต่อ

Facebook Twitter Google Plus LINE Linkedin

ค้นหาข้อมูลใน ห้องสมุดประชาชนอำเภอบึงสามัคคี

นางสาวหยาดพิรุณ สุปัญญา

นายนนทชัย สิทธิตัน

ห้องสมุดประชาชนอำเภอบึงสามัคคี

 • ใหม่
  จดหมายข่าวประจำวันที่ 5 มกราคม 2565

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 5 มกราคม 2565

  คลิก2
 • จดหมายข่าวประจำวันที่ 4 มกราคม 2565

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 4 มกราคม 2565

  คลิก2
 • จดหมายข่าวประจำวันที่ 5 ธันวาคม 2564

  จดหมายข่าวประจำวันที่ 5 ธันวาคม 2564

  คลิก2
 • จดหมายข่าววันที่ 2 ธันวาคม 2564

  จดหมายข่าววันที่ 2 ธันวาคม 2564

  คลิก2
 • จดหมายข่าววันที่ 19 ตุลาคม 2564

  จดหมายข่าววันที่ 19 ตุลาคม 2564

  คลิก2
 • จดหมายข่าววันที่ 2 ตุลาคม 2564

  จดหมายข่าววันที่ 2 ตุลาคม 2564

  คลิก2