ประชาสัมพันธ์งานอัธยาศัย

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2564 ได้รับมอบหมายจากนางสาวพันธิภา ประวาสุข รักษาการฯผู้อำนวยการ ให้นางสาววันทนา แจ่มดี บรรณารักษ์ และบุคลากร กศน.อำเภอบึงสามัคคี ร่วมกิจกรรมกับเครือข่าย โครงการลดเหล้า ลดบุหรี่ ลดอุบัติเหตุ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์กิจกรรมด้านอัธยาศัยให้กับคนในชุมชนให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย ณ บ้านทุ่งซ่าน ตำบลบึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 20 ตุลาคม 2564 0 3


สถิตในใจตราบนิจนิรันดร์น้อมรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ 13 ตุลาคม 2564

   เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2564 นำโดยนางสาวพันธิภา ประวาสุข ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอขาณุวรลักษบุรี รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบึงสามัคคี  นำบุคลากร กศน.อำเภอบึงสามัคคี ข้าราชการครู พนักงานราชการ จ้างเหมาบริการ ร่วมลงนามถวายพระพร เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่  13 ตุลาคม 2564 ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอบึงสามัคคี

เผยแพร่เมื่อ 17 ตุลาคม 2564 0 5


กิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดประชาชนอำเภอบึงสามัคคี

ส่งเสริมการอ่านภายในห้องสมุดประชาชนอำเภอบึงสามัคคี

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ได้รับมอบหมายจากนางสาวพันธิภา ประวาสุข รักษาการฯผู้อำนวยการ ให้จัดกิจกรรมการศึกษาด้านอัธยาศัยโดยบรรณารักษ์ ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านภายในห้องสมุดประชาชนอำเภอบึงสามัคคี โดยมีบริการอ่านหนังสือ กิจกรรมบันทึกรักการอ่าน บริการ wi-fi และบริการมุมเด็ก ให้กับผู้มาใช้บริการ โดยปฏิบัติตามมาตราการการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด -19

เผยแพร่เมื่อ 15 ตุลาคม 2564 0 3


มีต่อ

Facebook Twitter Google Plus LINE Linkedin

ค้นหาข้อมูลใน ห้องสมุดประชาชนอำเภอบึงสามัคคี

ผอ.พันธิภา ประวาสุข

นางสาวหยาดพิรุณ สุปัญญา

นายนนทชัย สิทธิตัน

ห้องสมุดประชาชนอำเภอบึงสามัคคี

 • ใหม่
  จดหมายข่าววันที่ 15 ตุลาคม 2564

  จดหมายข่าววันที่ 15 ตุลาคม 2564

  คลิก2
 • จดหมายข่าววันที่ 14 ตุลาคม 2564

  จดหมายข่าววันที่ 14 ตุลาคม 2564

  คลิก2
 • จดหมายข่าววันที่ 2 ตุลาคม 2564

  จดหมายข่าววันที่ 2 ตุลาคม 2564

  คลิก2
 • จดหมายข่าววันที่ 1 ตุลาคม 2564

  จดหมายข่าววันที่ 1 ตุลาคม 2564

  คลิก2